Nyheter


Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media.

Ny pandemilag på plats

FOTO: HOLGER ELLGAARD – Det har varit uppenbart att Sverige behöver en mer träffsäker lagstiftning…

På hjul mot framtiden

Kan en resväska på hjul förändra vår världsbild? Det menar Katrine Marçal. I boken ”Att…