På nya uppdrag

Göran Persson

Peter Gustavsson

Julius Wallin

Alva Dahn

Daniel Carlstedt

Åsa Lindestam

Ullis Sandberg

Barbro Andersson

Malin Ragnegård

Per Stenius

Veronica Lindholm

Lars-göran Svensson

Johan Andersson

Madeleine Harby Samuelsson

Mikael Wahlberg

Roba Kadhem

Lina Stenberg

Felix Finnveden

Jessica Ekerbring

Lena Micko

Lydia Wefer

Karin Wallsten

Magnus Nilsson

Anna Lööf Hedh