Bli prenumerant!

Aktuellt i Politiken kommer ut en gång i veckan. Du kan välja att teckna prenumeration på papperstidningen, digitalt eller som taltidning.

Månad, 4 nr – 38 kr
Helår – 350 kr

Med en digital prenumeration får du:

Full tillgång till Aktuellt i Politiken i mobilappen.

Full tillgång till Aktuellt i Politiken som e-tidning.

Full tillgång till Aktuellt i Politikens arkiv i mobilappen.

Halvår – 250 kr
Helår – 490 kr
Två år – 980 kr

Med en papper och digital prenumeration får du:

Full tillgång till Aktuellt i Politiken i mobilappen.

Full tillgång till Aktuellt i Politiken som e-tidning.

Full tillgång till Aktuellt i Politikens arkiv i mobilappen.

Tidningen hem i din brevlåda.

Aktuellt i Politiken som taltidning kostar 490 kronor per år

Helår taltidning – 490 kr

För dig med syn- eller hörselnedsättning finns Aktuellt i Politiken som taltidning. Taltidningen är till för dig som har någon typ av läsnedsättning. En taltidning läser man med öronen.

En prenumeration på Aktuellt i Politiken som taltidning kostar 490 kronor per år. Du beställer Aktuellt i Politiken som taltidning genom att ringa telefonnummer 08-799 63 09.

Vill du veta mer om hur det fungerar med taltidning kan du besöka Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats på: mtm.se/taltidningar.