Köpvillkor

1. Din beställning via aip.nu (genom flowy.se)
För att kunna teckna en prenumeration måste du vara 18 år eller äldre och ha svensk leveransadress. Är du under 18 år krävs målsmans godkännande.

När du godkänner dessa köpvillkor intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv eller annan är riktiga. När du genomför köpet accepterar du som kund även betalningsansvar för din beställning.

2. Betalning
Vi erbjuder idag fakturabetalning och kontokortsbetalning samt autogiro. Fakturan skickas med post, betalningsvillkor 30 dagar. 

3. Bekräftelse på genomfört köp
Alla prenumerationspriser är momsbefriade. Om det tillkommer moms förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp. Efter att du har lagt din beställning kommer en orderbekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du har uppgett.

4. Priser och avgifter
Alla prenumerationspriser är momsbefriade. Om det tillkommer moms förbehåller vi oss rätten att justera våra priser med motsvarande belopp. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Portokostnad för tidningen ingår i prenumerationspriset. Porto och expeditionsavgift kan tillkomma då erbjudande med premie beställs.

En prenumeration tecknas alltid för ett visst antal nummer, även om detta kan uttryckas som “hel-/halvår, månad” och liknande. Digitala och pappersutgåvor betraktas likvärdigt, du får alltså välja om du vill läsa digitalt & på papper eller endast digitalt. 

5. Reservation för slutförsäljning
Aktuellt i Politiken reserverar sig för att premier kan ta slut i sortimentet innan informationen hinner uppdateras på hemsidan.

6. Leverans
Aktuellt i Politiken skickas ut med Posten i de fall du valt en pappersprenumeration.

7. Ångerrätt
Vid köp på aip.nu eller flowy.se har du alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande lag. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Aktuellt i Politikens kundservice (se kontaktinformation nedan). När du ångrar ditt köp betalar Aktuellt i Politiken tillbaka det belopp som motsvarar icke redan levererade tidningar.

Vid utövande av ångerrätten vad gäller prenumerationer med premier ska du skicka tillbaka premien, du står själv för returfrakten. Du ansvarar för premiens skick efter det att du har mottagit den, samt under returfrakten.

8. Bytesrätt
Aktuellt i Politiken tillämpar inte bytesrätt av premier, utan hänvisar till vad som anges under punkten 7 (Ångerrätt), för det fall du vill skicka tillbaka en vara.

9. Reklamation
Reklamationsrätten gäller varor eller tjänster som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du önskar göra gällande fel i beställd vara ska du kontakta Aktuellt i Politikens kundservice (se kontaktuppgifter nedan) så snart som möjligt efter att felet upptäckts.

10. Betalning
Om du valt att betala via faktura skickas den per post till dig. Betalningen ska vara Aktuellt i Politiken tillhanda senast det datum som är angivet på inbetalningskortet.

11. Uppsägning
Tidsbestämd prenumeration: Om det är en tidsbestämd prenumerationen (för ett visst antal nummer) avslutas den automatiskt utan att du behöver säga upp den. Vi skickar erbjudande till dig om att förlänga/förnya din prenumeration i god tid innan prenumerationen upphör.

Löpande prenumeration: En löpande prenumeration innebär att du får tidningen (på det sätt du valt, digitalt/papper), till dess att du säger upp din prenumeration. Du har ingen bidnings- eller uppsägningstid. Du som kund kommer att informeras om eventuella prisändringar innan nästkommande betalning.

12. Bild- och skrivfel
Aktuellt i Politiken reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på hemsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning, teknisk specifikation och felaktiga priser. Aktuellt i Politiken har rätt att korrigera sådana eventuella fel och ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på hemsidan ska uteslutande ses som illustrationer, vilka inte garanteras återge de antal varor du erhåller eller varan eller tjänstens exakta utseende, funktion eller ursprung.

13. Immateriella rättigheter
All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till material på aip.nu (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Aktuellt i Politiken. Det betyder exempelvis att du inte utan Aktuellt i Politikens tillstånd får kopiera, ändra eller överföra sådant innehåll till din egen webbplats eller sprida det på annat sätt.

14. Force majeure
Aktuellt i Politiken är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa köpvillkor om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan, och om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, svåra väderförhållanden, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång på marknaden.

15. Villkorsändring
Aktuellt i Politiken har rätt att ensidigt ändra dessa köpvillkor.

16. Dina rättigheter som konsument
Du som konsument har bland annat rättigheter enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, E-handelslagen, Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen när du köper varor och tjänster på internet. För information om vilka rättigheter du har som konsument rekommenderar vi dig att besöka konsumentverkets hemsida konsumentverket.se

17. Tillämplig lag och tvistlösning
Svensk lag tillämpas på dessa köpvillkor. Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden, arn.se

18. Kundservice
Du är alltid välkommen att kontakta Aktuellt i Politikens kundservice. Telenr 08-799 63 09
Epost [email protected]