”Har funnits en iver att släppa in marknadskrafter i vården”

Vivianne Macdisi (S), regionråd i Region Uppsala, värdesätter den facklig-politiska samverkan det nya styret har satt igång. Foto: Maria Persson/AiP

Det finns mycket att arbeta med inom vården i Region Uppsala, inte minst beroendet av inhyrd vårdpersonal och ett stort ekonomiskt underskott. En förutsättning för att styra i ett tufft läge är en positiv samarbetsanda, säger Vivianne Macdisi, socialdemokratiskt regionråd och ordförande i vårdsstyrelsen, när nu S styr tillsammans med C, MP och V.