Magdalena Andersson: Länder bör kunna uteslutas ur EU

Magdalena Andersson vill demokratisäkra EU. Foto: Mathias Hansson/Socialdemokraterna

Socialdemokraterna presenterar nya skarpare verktyg för att demokratisäkra EU. Det handlar om hårdare tag mot länder som går bakåt i demokratiutvecklingen.
– Om ett land rör sig i odemokratisk riktning måste markeringarna vara hårdare och tydligare än i dag och i extrema fall när demokratin nedmonteras ska länder kunna uteslutas, säger Socialdemokraternas partiordförande Magdalena Andersson.