Svenska regeringen sämst i Norden med att stötta barnfamiljerna

Inflationen de senaste åren har varit extra hög för barnfamiljer men Sverige är sämst i Norden på att stötta dem ekonomiskt.

Barnfamiljer har drabbats extra hårt av de senaste årens höga inflation. Samtidigt är Sverige sämst i Norden på statliga åtgärder för att hjälpa dem.