Ola Möller: ”Socialdemokratin har lärt sig sin läxa”

Capio tvingas betala tillbaka mer än åtta miljoner efter fusk i rapporteringen. Men verksamheten fortsätter. Thorengruppen får rekordstora viten och måste stänga skolor. Men verksamheten fortsätter. Gängkriminella äger domstolar, driver vårdcentraler och HVB-hem. Men verksamheten fortsätter.

Exemplen är många och nya avslöjande kommer nästan varje dag. Marknadiseringen av välfärden innebär att medborgarens rättigheter har förvandlats till företagens möjligheter. Saker som vanligt folk hade hamnat i fängelse för och fått näringsförbud efter hanteras med en liten axelryckning. Och verksamheten fortsätter.

Med dom bästa av intentioner i sann funktionssocialistisk anda valde kamrater att sälja ut, privatisera och marknadisera välfärden.

Socialdemokratin har givetvis en skuld i att det ser ut så här. Med dom bästa av intentioner i sann funktionssocialistisk anda valde kamrater att sälja ut, privatisera och marknadisera välfärden. Bristen på förståelse för och insikt om konsekvenserna kan i efterhand förundra. Men var tid har sitt tänkande vilket leder till sin tids handlande. Att sitta på historiens läktare och döma är lätt. Vad som däremot måste dömas är vilka slutsatser som dras av lärdomarna. 

Jag tycker att socialdemokratin i stort har lärt sig sin läxa. Under det senaste decenniet har ett uppvaknande skett. Två gånger har vi i riksdagen försökt begränsa och stoppa vinster i välfärden. Vi vill avskaffa marknadsskolan, tvångs-LOV i primärvården, förhindra ökad marknadisering av kvinnorjourer, föräldraförsäkringen och av asylboenden. I regionerna dras vårdval tillbaka, sjukhus avbolagiseras och hyrpersonal stoppas. I en del kommuner avprivatiseras särskilda boenden och hemtjänsten.

Högern med M i spetsen, allt som oftast understödda av SD, bjuder dock hårt motstånd. På riksplanet i princip varje gång. I regioner och kommuner kan det från tid till annan gå att splittra högern även om det ofta kräver skickliga S-politiker som genomför vad som i det närmaste kan beskrivas som politiska reptrick.

En rörelse i takt med folket och tiden måste alltid våga se sig själv i spegeln och fråga sig om man gjort och gör rätt.

Jag tycker att självrannsakan är bra. En rörelse i takt med folket och tiden måste alltid våga se sig själv i spegeln och fråga sig om man gjort och gör rätt. I frågan om vinster i välfärden har vi också en förkrossande majoritet av svenska folket på vår sida i motståndet mot marknadiseringen.

Än så länge har det inte gett tydligt utslag i val. Folk är emot systemet men gillar sin egen nära verksamhet. Därför är det en pedagogisk uppgift av stora mått att förklara varför vi behöver återgå till en välfärd där man är medborgare med rättigheter i stället för kund på en marknad.

Jag är dock övertygad om att vi måste lyckas med det och att vi kan lyckas med det. För dom flesta inser att när det står AB Foxtrot på skylten i stället för Regionen är det något som är djupt fel. När förment seriösa företag medvetet felfakturerar och kommer undan med det är inte systemet rättvist. När barnen inte får den utbildning dom har rätt till skadas både individ och samhälle. Då inser dom flesta också att verksamheten ska stoppas. Att vinster i välfärden bör förbjudas. 

Ola Möller är helsingborgare och riksdagsledamot för (S)