Hotet mot S som skramlar tomt

Skärmklipp från tidigare artiklar där AIP berättar om partiets ambitioner, som nu verkar långt ifrån att uppfyllas.

Partiet Nyans är en medieraket som lovat värva en rad S-politiker samtidigt som flera ledarskribenter varnar för dess inträde i politiska församlingar i höst.
AiP undersöker hur stort hot partiet egentligen är mot Socialdemokraterna.

I början av året fick partiet Nyans stor uppmärksamhet i media när de gick ut med att de siktade in sig på att stjäla både socialdemokratiska röster och politiker. AiP rapporterade om att flera socialdemokratiska partimedlemmar blivit kontaktade i misslyckade värvningsförsök och det fanns en stor oro för partiets hårda retorik mot svenskar med invandrarbakgrund som engagerade sig politiskt för Socialdemokraterna.

Än mer höjdes tonläget när partiet Nyans gick ut med att de skulle presentera ett 20-tal tidigare socialdemokratiska politiker som nya Nyans-kandidater. 

Någon stor presentation av S-namn skedde dock aldrig och när AiP nu jämför Nyans kandidatlista för kommunfullmäktige i Malmö med de 60 namnen på Socialdemokraterna i Malmös lista för förra valet finner vi inga partibytare. 

Inte heller den lokala S-föreningsordförande, som tidigare sagt sig vara en partibytare, finns med på Nyans kandidatlista till Malmös kommunfullmäktige. När AiP pratar med honom på telefon vill han inte kommentera sin relation varken till partiet Nyans eller till Socialdemokraterna. 

AiP har jämfört namnen på partiet Nyans kandidatlistor och funnit att det är ytterst få namn där kandidaten bor i kommunen och i praktiken är valbar, eftersom folkbokföring i kommunen är ett krav för att verka i fullmäktige. 

Det är dessutom endast ett mycket litet fåtal namn som endast finns som kandidat i en kommun. I stället fylls listorna upp med samma namn på lista efter lista, namn från i huvudsak partiets styrelse, något som partiet förklarat för Dalarnas tidning som ett sätt att röstmaximera. 

Trots bristen på lokala kandidater, något som statsvetaren och kommunvalsexperten Anders Sannerstedt på Lunds universitet tidigare sagt till AiP, är mycket viktigt för ett lokalt nystartat partis chanser att komma in i ett kommunfullmäktige, så fortsätter partiet att få medial uppmärksamhet för sina eventuellt kommande framgångar. 

Bland annat varnar Göteborgs-Postens ledarsida om att ”Räkna inte ut Nyans” och på sociala medier sprids många inlägg i negativ mening kring partiet. Till exempel har en stor grupp på Facebook som heter ”Nej till partiet Nyans” nyligen bildats där bland annat partiaktiva från Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och framförallt Sverigedemokraterna tillsammans med oroliga internetanvändare på den yttre högerkanten skriver. 

Till grund för mångas rädsla ligger en opinionsundersökning som stiftelsen Doku gjort där de åkte till Angered i Göteborg och pratade med människor de träffade i stadsdelens centrum. 

Justitieminister Morgan Johansson (S) har också gått ut och varnat för partiet och beskrev Nyans i Expressen som ”ett hot mot det öppna samhället”. 

– Det verkar vara ett parti som vill splittra och slå in en kil mellan muslimer och övriga samhället, och det tror jag är extremt farligt, säger han till Expressen. 

Morgan Johansson (S) menar att partiet sprider narrativ som splittrar landet och exemplifierar med desinformationen kring socialtjänsten tidigare i år. En situation som Myndigheten för psykologiskt försvar pekat ut som en koordinerad informationskampanj mot Sverige. 

Men kommer partiet Nyans att få några platser efter valet i några politiska församlingar? Osvuret är alltid bäst, men partiet Nyans har kampanjat och bett om stöd för att samla in de namnunderskrifter som behövs för att kunna ha stängda listor till valet i höst. 

För att få ha en stängd lista i ett kommunval krävs 50 namnunderskrifter från boende i den aktuella kommunen. 

Att samla in de namnunderskrifter som behövs liksom att sätta lokala kandidater för partiet på sina listor är två av de tre stora målen. 

Prioriteringarna inför valet går att läsa på Nyans turkiska version av sin hemsida men inte på den svenskspråkiga sidan.  

Nu är deadlinen passerad för att låsa listor till höstens val och Nyans har inte skickat in 50 giltiga namnunderskrifter i någon av de aktuella kommunerna. Ingen av partiets listor till varken kommun, region eller riksdag är låsta. 

Det tredje och sista målet som partiet Nyans pekat ut är att samla in 1 500 namnunderskrifter för att kunna registrera partinamnet hos Valmyndigheten, inte heller detta är gjort.  

Partiet Nyans ordförande Mikail Yüksel sammanfattar själv dessa prioriteringar på den turkiskspråkiga delen av partiets hemsida med dessa ord: ”Vi kan delta i valet utan en krona på fickan, men vi kan inte bli framgångsrika utan folkets stöd.”