S har få KF-ledamöter i flera viktiga valkretsar

Senad Mutic (S) i Norrköping tycker det är viktigt att ta tillvara många olika kompetenser inom partiet. Foto: Pressbild

I många områden som står för en stor del av S-rösterna i kommuner med utsatta områden bor inte en enda KF-ledamot eller ersättare visar Aktuellt i Politikens kartläggning.
– En del arbetarekommuner har tagit de här områdena för givet, säger Senad Mutic (S) i Norrköping.

Regeringen har varit tydlig med att det ska vändas på varje sten för att bekämpa den organiserade brottsligheten. I sitt regleringsbrev från regeringen har Polisen i uppdrag att kartlägga vart den organiserade brottsligheten påverkar samhället mest. 

AiP har tittat på dessa områden och funnit att i många av stadsdelarna finns inte en enda representant för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige, varken som ordinarie eller ersättare. 

I samtliga av dessa fall står valkretsarna för en betydande del av Socialdemokraternas röster i respektive kommun. Valresultatet i områdena är dessutom signifikant högre än Socialdemokraternas totala valresultat i kommunerna.

Uppgifterna i sammanställningen kommer från arbetarekommunerna själva, kommunala hemsidor och Valmyndigheten. I de områden där det ingår flera valkretsar har valresultatet plockats från den tongivande valkretsen. I vissa fall har en viktning gjorts när valprocenten skiljts sig åt mellan flera likvärdiga valkretsar i området.

Trots att valresultaten är höga har de i flera av valkretsarna sjunkit jämfört med 2014. Till nästa val väntas dessutom många arbetarekommuner få konkurrens av partiet Nyans som bygger upp lokalavdelningar i flera utsatta områden med en tydlig plan att ta väljare från Socialdemokraterna i förorterna vilket AiP tidigare rapporterat om.

Ytterligare en faktor som ökar betydelsen av rösterna i utsatta områden är att till kommunvalen 2022 beräknas rekordmånga utländska medborgare ha rösträtt enligt Statistiska centralbyrån, SCB. 

För att ha rösträtt i en kommun ska du ha varit folkbokförd där i tre år men du behöver inte vara medborgare i landet. Nästan 700 000 utländska medborgare beräknas enligt SCB kunna rösta i kommunvalen i år, fler än någonsin.

Att ha starka nätverk i de utsatta områdena, likt andra stadsdelar, är väldigt viktigt menar Senad Mutic (S), förtroendevald i Norrköping:

– Vi behöver ha människor som har lätt att bygga ett förtroende i de här områdena. Finns vi inte där kommer vi inte få det, säger Senad Mutic.

Han är själv uppvuxen i Navestad som finns på Polisens lista över utsatta områden och menar att det är en fördel att ha en koppling till området när han pratar med väljare där. 

Kanske är det en av faktorerna som låg bakom att Senad Mutic under förra valet var den som fick tredje mest personkryss av Socialdemokraterna i Norrköping trots att han inte hade en topp-plats utan fanns nere på plats sju. Detta har dock inte lett till en högre placering i år.

– Nu är jag på plats 13 på listan och det är klart att jag hoppades på att hamna högre, samtidigt har jag fått hantera ganska tunga frågor om ekonomiskt bistånd vilket kanske kan ha påverkat min popularitet. Det är beslut som har diskuterats partiinternt men jag är stolt och glad över de beslut jag har fattat. Det är socialdemokratisk politik att få ut fler i egen försörjning, säger Senad Mutic.

Utan att utgå från sig själv tror han att det är väldigt viktigt med vilka som står på listan och den lokala förankring de har men poängterar att det inte bara är vilket område personen bor i som räknas.

– När jag är ute i Navesta med Lars Stjernkvist så är han kung där, det blir alltid en folksamling med människor som kommer fram och vill prata, säger Senad Mutic.

Samtidigt håller han med om att bara för att det finns en representant i ett område betyder det inte att hen har ett starkt nätverk.

– Det finns personer, säkerligen i vårt parti också, som bott i en del av ett utsatt område, men med bättre social trygghet, ekonomisk stabilitet och helt andra förutsättningar än de individer som man kanske ”syftar på” när man pratar om hushåll i socioekonomiskt utsatta områden. Jag kan bli provocerad när personer från de ”finare” delarna i dessa utsatta områden då uttalar sig om hur saker och ting är, vi måste ge varje kommunmedborgare möjlighet att få sin röst hörd, säger Senad Mutic.

Detta är också något som flera ombudsmän i arbetarekommunerna med utsatta områden pekar på att även om det finns en representant i ett utsatt område så bor kanske hen inte i en utsatt del av området.

Ett problem när listor ska fastställas tror Senad Mutic är att de stora föreningarna automatiskt får mycket makt att få in sina kandidater på listan och då blir det svårt att få in nya personer som bor i andra områden. 

Speciellt när det finns en kultur där lång trogen tjänst, SSU-karriär och släktband kan väga tungt. Dessutom har Senad Mutic märkt att personer med stora nätverk i flera områden har valt att trappa ned eller hoppa av sedan förra valet.

För att få bättre balanserade listor tror Senad Mutic att det även skulle behövas nationella riktlinjer kring var personer bor precis som det finns för ålder och kön.

– Det gäller att inse att vi är ett parti där allt inte kan fungera som förr, vi måste få en levande partikultur där vi lyckas fånga upp och hålla kvar nya medlemmar.

Så får S i Botkyrka grannarnas röster

Socialdemokraterna i Botkyrka sticker ut i AiPs kartläggning. I kommunen finns fyra områden som Polisen pekat ut som utsatta, i samtliga bor det socialdemokratiska ledamöter i kommunfullmäktige. En medveten strategi, menar kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S).

Socialdemokraterna i Botkyrkas representation i kommunfullmäktige där ledamöter kommer från många olika stadsdelar är ingen slump utan ett träget arbete, berättar Ebba Östlin.

– Vi tittar på hur många som bor i respektive stadsdel och så försöker vi ha ett aktivt medlemsengagemang i hela kommunen. Vi anser att det är otroligt viktigt att ha en representativ fördelning på fullmäktigenivå för att kunna företräda kommunens invånare, säger Ebba Östlin.

Men även om Botkyrka ligger långt fram brottas även de med problem som delas av många andra arbetarekommuner.

– När det till exempel är unga personer som engagerar sig måste vi ta med i beräkningen att de kanske inte stannar i kommunen utan flyttar på grund av jobb eller studier men då tar de ofta med sig sitt engagemang och fortsätter inom politiken dit de flyttar.

Viktigt för att bygga ett engagemang tror Ebba Östlin är att partiet inte får vara enbart en kampanjorganisation, föreningsaktiviteterna måste vara kontinuerliga och levande. Samtidigt sticker hon inte under stol med att listorna inför val är viktiga och där har arbetarekommunen gjort ett vägval.

– Det finns många parametrar som ska vägas in när listorna sätts men vi i Botkyrka har landat i att efter att ha jämt med kvinnor och män är det väldigt viktigt för oss att vi kan känna att vi representerar hela Botkyrka kommun.

Inför förra valet byggde Socialdemokraterna på närhetskonceptet genom kampanjen ”rösta på din granne”. 

På en karta kunde väljare se vilka socialdemokrater som fanns i deras bostadsområde och kampanjmaterial gjordes med hyperlokal profil. Ett koncept som Ebba Östlin lätt tror skulle kunna kopieras av andra arbetarekommuner. Att få fram kandidater från många olika bostadsområden upplever Ebba Östlin är lättare för Socialdemokraterna som har en bred väljarbas än för andra partier som annonserar efter personer som vill ha uppdrag.

– Sedan har vi en ganska modig inställning till att testa nya personer. Visar du att du vill ska det inte vara allt för lång väg till ett nämnduppdrag om din förening tror på dig och nominerar dig. Du ska inte behöva koka kaffe i flera år innan du får frågan.

Även om Socialdemokraterna i Botkyrka har en stor spridning av förtroendevalda över kommunen är Ebba Östlin också självkritisk.

– Vi har på pappret en jämn fördelning mellan kvinnor och män som är aktiva men när det kommer till första, andra och tredje generationens svenskar så är det många män och där jobbar vi nu för att engagera fler unga kvinnor.

S-ordföring i utsatt område lämnar

Maher Dabbour (S) ordförande för Kroksbäck-Hyllie S-förening som verkar i ett utsatt område lämnar Socialdemokraterna för att byta till partiet Nyans. 

Aktuellt i Politiken har tidigare rapporterat om att partiet Nyans satsar på att komma in i en rad kommunfullmäktige runt om i landet genom att starta lokalavdelningar i ett antal utpekade förorter där de har som mål att värva både socialdemokratiska väljare och politiker med stora nätverk. Nu kan Aktuellt i Politiken berätta att Maher Dabbour, ordförande i Kroksbäck-Hyllie S-förening i Malmö och ersättare i funktionsstödsnämnden i Malmö, kommer att kandidera för partiet Nyans. 

– Jag har slitit på i Socialdemokraterna i tio år men känner att partiet säger en sak men sedan när det kommer till representation så är det något annat. De speglar inte Malmös befolkning där en stor del är utrikesfödda. Beslutet att hoppa av har växt fram länge men jag känner att jag ändå har mer att ge inom politiken och vill vara aktiv och då tänkte jag att jag kan prova Nyans, säger Maher Dabbour, till AiP. 

Partiet Nyans bekräftar uppgifterna att Maher Dabbour kommer att finnas med som en kandidat på partiet listor som presenteras inom några veckor där flera nu aktiva socialdemokratiska politiker ska finnas med. I mejl säger partiet också att cirka 20 aktiva socialdemokrater i Malmö förväntas ansluta sig till Nyans.