Krönika: Vårt parti har inte glömt solidariteten

oktober 2015 tiggare på Drottninggatan Ylva Säfvelin/AiBild
Oktober 2015. Tiggare på Drottninggatan. Foto: Ylva Säfvelin/AiBild

Det här är en debattartikel eller en krönika. I dessa artiklar är det skribenten som står för innehållet. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media

Vårt parti har inte glömt solidaritet. Stockholms socialdemokrater står bakom ett program som ställer krav på kommuner, regeringar och EU att respektera de fattiga besökarna och ställa krav på hemkommuner, skriver Gabriele Winai Ström, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Allas lika värde innebär ömsesidighet i solidaritet, en gemenskap med ansvar för varandra oberoende av nationstillhörighet. Solidaritet kommer av latinets solidum, hela summan. Det innebär att kollektivt ta ansvar för något, inbördes gemenskap, verka hänsynsfullt.

Vad kan den rödgröna regeringen göra för att ändra detta?

Alliansen minskade solidariteten och ökade ojämlikheten på flera sätt under sina 8 år. De rikaste blev extremt mycket rikare genom skatteflykt och vinstuttag för skattefinansierad vård, skola och omsorg. De fattigaste och utsatta tigger dagligen sittande framför livsmedelsbutiker och systembolag.

Vad kan den rödgröna regeringen göra för att ändra detta? EU ger stöd. Skatteflykt är olagligt. Att vara fattig och tigga är inte olagligt. Omfördelning av resurser finns inom EU. Regeringen och enskilda organisationer samtalar med partners i Rumänien och Bulgarien om att de följer sina egna grundlagar om mänskliga rättigheter även för de fattiga och mest utsatta. Vi kan trycka på för den solidariska handlingen att de även i praktiken följer MR, bistår de fattiga där de bor med vatten, avlopp, tak över huvudet, hälsovård och skola.

Stockholms socialdemokrater har den 21 juni 2016 beslutat om ett program i 14 punkter som ställer krav på kommunerna, regeringarna samt EU. Krav ställs på respekt för de fattiga besökarna här och krav på hemkommunerna. Vänföreningar välkomnas av regeringarna enligt avtal. De kan etableras med deltagare från föreningar på plats och de välgörenhetsorganisationer som idag ställer upp i solidaritet med de fattigaste och mest utsatta.

De tiggare som kommer från Rumänien, de flesta från 5 orter, betalar i dag 1600-3000 kronor tur och retur med buss. Oftast är de redan skuldsatta och tvingas lämna sina ID kort till transportörerna. Det leder till att de inte kan utnyttja härbärgena som kräver ID kort. De sover utomhus ofta olagligt och kan avhysas till höga kostnader. I härbärgen kan de nås av den solidaritet vi önskar att alla fattiga ska få, med studier, praktik, egenmakt.


Gabriele Winai Ström, ordförande Socialdemokrater för Tro och Solidaritet Stockholm

Spara

Debattartikel/Krönika
Debattartikel/Krönika

Aktuellt i Politiken publicerar debattartiklar och krönikor om politik. I dessa artiklar är åsikterna i texterna skribenternas egna. Kontakta oss på debatt@aipmedia.se för mer info. Textlängd är 3 500 tecken inklusive blanksteg.

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera

Aktuellt i Politiken – Socialdemokraternas nyhetstidning – Sveavägen 68, 111 34 Stockholm