Paula Carvalho Olovsson: Demokrati inget vi kan ta för given

Idag, den 25 april, firar Portugal 50 år av demokrati. Vid tiden för Nejlikerevolutionen 1974 var Salazar-diktaturen Europas mest långlivade diktatur, den hade då haft klorna i landet i nästan ett halvt sekel.

Under de två år som följde på den närmast oblodiga militärkuppen så genomfördes en remarkabel övergång till demokrati. Bara två år efter revolutionen fanns en ny konstitution på plats och demokratin har firat stora segrar sedan dess.

Denna fredliga övergång hade inte lyckats om det inte var för viljan till demokrati som kunde ena stora delar av det portugisiska folket – oavsett vilken politisk inriktning de hade – och inte heller utan det stöd som kom från flera av omvärldens länder. Sverige hade vid den tiden en socialdemokratisk statsminister, Olof Palme, som rakryggat stod på de portugisiska demokratikämparnas sida. De svenska socialdemokraterna gjorde också mycket för att hjälpa sitt systerparti i Portugal att bygga upp sin organisation och formulera sin politik. Om du träffar portugisiska socialister i dag så bär de fortfarande, 50 år senare, med sig mycket varma minnen från den tiden.

Portugal har under de senaste femtio åren varit en stabil demokrati. Landet har under den tiden gått från ett av Europas absolut fattigaste länder till ett land som vinner rankingar om utbildning, hälsa, språkkunskaper, energiomställning och mycket annat.

Det är för att vi vill leva i frihet och värdighet, med likhet inför lagen, åsiktsfrihet, öppenhet och en värld av möjligheter, som vi alla borde fira demokratin en dag som denna.

Men det är inte bara de materiella värdena som följde med demokratin – välståndet och välfärden – som har berikat Portugal. Demokratin har också ett värde i sig. Det är för att vi vill leva i frihet och värdighet, med likhet inför lagen, åsiktsfrihet, öppenhet och en värld av möjligheter, som vi alla borde fira demokratin en dag som denna.

Men runt om i Europa ser vi i dag krafter som ifrågasätter demokratin. Som menar att de utmaningar som våra samhällen ställs inför i denna globaliserade värld inte kan lösas av traditionella politiska strukturer och partier. Krafter som letar enkla lösningar och syndabockar för våra gemensamma utmaningar, istället för att ta gemensamt ansvar och sträva efter sammanhållning.

När nyfascister och högerextremister började stärka sina positioner runt om i Europa för några år sedan, och ta plats i parlament efter parlament, så trodde vi länge att Portugal med sin historia var immuna. Men icke. I valet som hölls i mars i år gick det högernationalistiska och främlingsfientliga partiet Chega starkt fram och blev ett inflytelserikt stödparti till den nya högerregeringen.

I valet som hölls i mars i år gick det högernationalistiska och främlingsfientliga partiet Chega starkt fram och blev ett inflytelserikt stödparti till den nya högerregeringen.

Inför det stundande Europaparlamentsvalet är det just den typen av partier som ser ut att gå fram. När mörka moln rullar fram över Europa och kriget åter rasar på vår kontinent är det både sorgligt och skrämmande att de krafter som växer är de som vill splittra oss. Chegas linje för Europa liknar Sverigdemokraternas, och de säger sig vurma för en europeisk kultur som snarare handlar om att splittra det europeiska samarbetet, än om att vi ska hålla ihop.

Demokrati är inget vi kan ta för given. För att behålla den måste vi vilja ha den. Och vi måste kämpa för den varje dag.

Paula Carvalho Olovsson är internationell sekreterare för Socialdemokraterna