”Sveriges samlade sjuka skolmarknad koncentrerad till en kommun”

Kopplingarna mellan politiker och skolbolag ifrågasätts. 
AiP granskar Danderyd, där kommunalrådens anhöriga fick köpa en konkurrerande kommunal skolverksamhet för 10 000 kronor. En oppositionspolitiker som kritiserade affären polisanmäldes för grovt förtal.
Byggnadsnämndens ordförande fick expandera sin friskola i strid mot tidigare bygglovsbeslut. Nu har toppmoderaten tagit ut miljoner ur bolaget och sålt av till Sveriges snabbast växande skolkoncern.
– Det här är ju hela Sveriges samlade sjuka skolmarknad, koncentrerad till en kommun, säger Marcus Larsson på tankesmedjan Balans som granskar marknadsskolan.

I Danderyd har ägarna till flera friskolor nära band, politiska och släktskap, till den styrande makten. De redovisar själva öppet att de har gynnats ekonomiskt av flera politiska beslut. 

Det behöver inte vara korruption. Men är det ens möjligt för kommunen att agera objektivt utan hänsyn till privata intressen, när den lokala skolmarknaden har så stark koppling till de styrande politikerna? 

Nej, menar Marcus Larsson på tankesmedjan Balans som kallar systemet för ”legaliserad korruption”.

– För all annan kommunal verksamhet är det antingen upphandling eller Lov-förfarande, men just när det gäller skolor så kan kommunen själv gå in och aktivt välja en aktör som man tycker skulle passa. Det finns alla möjligheter i världen för den som vill korrumpera.

Det finns flera exempel på hur skolkoncerner kräver hyresrabatter på nybyggda skollokaler. Friskolebolag har fri etableringsrätt. Men eftersom det krävs bra lokaler för att locka elever och kunna bygga ut verksamheten är goda kontakter med de styrande politikerna guld värda. Detta är centralt i exemplet Danderyd.

I Danderyd styr Moderaterna i koalition med Liberalerna och Kristdemokraterna. Kommunstyrelsens ordförande är Hanna Bocander (M), som fick ta över 2019 efter beskedet att Sveriges rikaste kommun hade levt över sina tillgångar och tvingades chockhöja skatten.

Kommunalrådets svärmor Charlotte Bocander Engdahl deläger friskolebolaget Danderyds Enskilda Skola AB, som driver grundskolan Elevverket (låg och mellan). Denna familjekoppling ska snart leda till en mycket uppmärksammad och politiskt infekterad affär.

Friskolan Elevverket, som sedan 90-talet verkat i en gammal fastighet i Djursholm, har länge sökt nya lokaler. 

”Företagets stora utmaning inför det kommande året är att tillskapa en lokallösning så att skolans samtliga klasser får ändamålsenliga klassrum”, skriver bolaget i årsredovisningen 2019.

När Hanna Bocander (M) tar över öppnas en möjlighet. I den stora sparöversyn som kommunen gör 2019 pekar bildningsförvaltningen på ett överskott av skolplatser i Djursholm. Det förklaras att de kommunala skolorna går tre miljoner kronor back och att kostymen behöver bantas. 

Majoriteten fattar, efter flera turer, elevflykt och föräldraprotester, i mars 2020 beslut om att den kommunala Svalnässkolan ska avvecklas och att en privat aktör ska ta över verksamheten. Oppositionen med Centerpartiet och Socialdemokraterna i spetsen säger nej och föreslår att man i stället slår ihop rektorsområden.

Varför öppna för en privat aktör om skolorna konkurrerar om sinande elevunderlag? Baksidan av nya friskoletableringar är ju att det blir fler tomma stolar i de kommunala klassrummen och därmed ökade kostnader.

– Skolmarknaden är inte som hemtjänsten, att man kan bestämma att nu tar vi tillbaka det i egen regi som moderaten i Lomma gjorde. Har man väl satt i gång en friskola har kommunen noll möjlighet att begränsa den skolans verksamhet, säger Marcus Larsson på Tankesmedjan Balans.

Med grannkommunens Täbys avknoppning av Tibble Gymnasium 2007, som förklarades olagligt gynnande av enskild, i minne beslutar Danderyds kommun om ett anbudsförfarande, där ”intressenterna konkurrerar på lika villkor och där villkoren är transparenta och lika för alla” samt att överlåtelsen ska ske till ”marknadspris”. 

I praktiken finns dock bara en potentiell köpare, den i området redan etablerade friskolan Elevverket. Särskilt som kommunen samtidigt kommunicerar att den planerar för färre elever på sikt och att antalet platser i Djursholm totalt inte får öka.

Den andra möjliga intressenten, friskolan Vendestigen i Djursholm, erbjuds att flytta in andra kommunala lokaler, redan före anbudstiden för Svalnösskolan 3–14 maj 2020.

Någon anbudsprocess där ”intressenterna konkurrerar på lika villkor” om Svalnässkolan blir det därför bara i teorin. Danderyds Enskilda Skola AB (Elevverket) är den enda anbudsgivaren.

X = Danderyds Enskilda skola AB

Danderyds Enskilda Skola AB får köpa verksamheten vid Svalnässkolan för endast 10 000 kronor. 

Men har affären verkligen gått rätt till?

Endast 10 000 kronor för en skola?

Avknoppningen av Tibble gymnasium olagligförklarades just för att Täby kommun inte hade tagit betalt för verksamheten (kundunderlaget) utan endast för inventarierna.

Danderyds bildningsdirektör Kent Henningson hänvisar till den oberoende värdering som kommunen låtit göra av Svalnässkolan.

– Det här var ju en skola med väldigt få elever. Deras bedömning var att om man skulle ta över skolan med de befintliga eleverna skulle det bli en negativ affär. De satte värdet till noll kronor. De bedömde att det förstås fanns ett värde om man fyller skolan, då kan man få skolan lönsam.

– Det är heller inte så att man har köpt en byggnad utan det är ett hyreskontrakt man har tagit över, säger Henningson.

Om skolan lyckas locka fler elever, efter övertagandet 2021, är det alltså en god affär. 

”Vår analys pekar på att man kan driva en lönsam privatägd Svalnäs under förutsättning att man når ca 120 elever”, står det i värderingsunderlaget.

Men varför inte en kommunalägd?

För att den då skulle behöva konkurrera ut Elevverket? För att Elevverket skulle gå miste om fina lokaler?

Färre elever/skolplatser är ett potentiellt ekonomiskt hot för en privat aktör. Men det kan också vara en möjlighet, beroende på hur kommunen agerar. Så var det för förskoleverksamheten på Elevverket.

”Att man stängde två förskolor i Djursholm har varit gynnsamt för vår verksamhet. Under våren märker vi av en ökad efterfrågan av våra platser”, skriver bolaget i årsredovisningen i december 2019.

I stället för att locka till sig fler elever till kommunala Svalnässkolan framhåller kommunen en privatisering som positivt eftersom ”en av de redan idag verksamma fristående skolaktörerna i Djursholm skulle få bättre lokaler”.

”(Elevverket) har till exempel saknat en egen gymnastiksal. Möjligheten att ta över verksamheten vid Svalnässkolan, som ligger nära Elevverkets nuvarande lokaler, var därför intressant för dem”, skriver kommunen när kritik riktats mot affären.

Rektorn Cecilia Collman och vd:n Charlotte Engdahl berättar i en skriftlig kommentar hur Elevverket legat på kommunen om nya lokaler, att den initiala planen var att arrendera en fastighet av kommunen.

”Från politikerhåll blev vi informerade om att ett arrende nu var uteslutet på grund av för många tomma skolplatser i kommundelen Djursholm. Man menade i stället att vår lokalfråga skulle kunna lösas på ett annat sätt.

Strax därpå inledde kommunen en skolutredning vilket bland annat resulterade i att Svalnässkolan skulle läggas ner och att delar av Vasaskolan skulle tomställas. Ett politiskt beslut som vi inte var inblandade i på något sätt.”

Det sätt som Elevverkets lokalfråga ”löses på” är alltså genom överlåtelsen av skolverksamheten på kommunala Svalnässkolan. Ett ”öppet anbudsförfarande” direkt riktat mot en utpekad enskild aktör.

Att försäljningen av Svalnässkolan och Elevverkets och den andra friskolan Vendestigens behov hänger direkt ihop var utbildningsnämndens ordförande Monica Renstig (L) helt öppen med när fullmäktige skulle fatta beslut 30 mars 2020:

– De privata aktörerna är intresserade av att flytta in i bättre byggnader. Vi skulle kunna erbjuda både Elevverket och Vendestigen nya lokaler. Vitsen är att våra friskolor, som i dag är inhysta i mindre lämpliga lokaler, en i det gamla posthuset och den andra i ett gammalt elverk, där de sitter väldigt trångt. Genom att kunna erbjuda dem andra lokaler, genom ett anbudsförfarande, så kommer de att kunna bedriva bättre undervisning i bättre lämpade lokaler, säger Renstig (L).

I dag finns alltså skolan kvar, kommunen äger fortfarande fastigheten. I själva verket är det Elevverket, kommunalrådets svärmors friskola, som kommunen stärkt med både nya attraktiva lokaler och ett ökat kundunderlag. Allt för endast 10 000 kronor.

– Det är då det här tillståndet, som jag skämtsamt brukar kalla för ”ett centerpartistiskt Nordkorea”, uppstår. Man pratar så jävla mycket om att det ska vara konkurrens, att vi ska tävla om det bästa, och så lägger kommunen ned, då har du ingen konkurrens, säger Marcus Larsson på Tankesmedjan Balans.

I fallet Danderyd rör det sig dock om ”ett moderat Nordkorea”, eftersom Centerpartiet lokalt är ledande i kritiken mot majoritetens skolaffärer och inte är samma ideologiska marknadsskoleförespråkare som partiet varit centralt. Den nytillträdda centerledaren Muharrem Demirok har förklarat att partiet behöver se över sin friskolepolitik.

När så kommunfullmäktiges majoritet, M, KD och L, i mars 2020 fattar beslutet om att avveckla Svalnässkolan anmäler Hanna Bocander (M) jäv och deltar formellt inte. 

Enligt Kommunallagen får en ledamot ”inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående” eller ”om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för någon närstående.”

Däremot röstar Danderyds förre kommunstyrelseordförande, Olle Reichenberg (M), aktivt för den för Danderyds Enskilda Skola AB gynnsamma skolaffären.

Olle Reichenberg (M) röstar för överlåtelsen som kommer att ske till kusinens friskola.

Detta trots att även han visar sig ha en nära koppling till Danderyds Enskilda Skola AB. Den andra delägaren, Cecilia Collman fd Reichenberg, är nämligen Olle Reichenbergs (M) kusin. 

Det förklarar varför Olle Reichenberg (M) höll tal när Elevverket fyllde tio år 2013. Och att när Elevverket började jobba med miljökonceptet ”Grön flagg”, som krävde en lokal kontaktpolitiker, så ställde självaste kommunalrådet upp. 

Och när kusinens skolbolag ville köpa Svalnässkolans verksamhet, ta över dess lokaler och kundunderlag röstade han aktivt ja, trots jäv.

– De har inte förståelse för det där. De har ingen moral helt enkelt, säger tidigare mångåriga oppositionsrådet Siv Sahlström (C).

Siv Sahlström (C) oppositionsråd fram till 2022.

Sahlström berättar hur Olle Reichenberg ringde en kväll och bad henne i egenskap av vice ordförande i kommunstyrelsen ta över ärendet dagen efter med Blomsterfonden Svalnäs äldreomsorgsavtal. Detta då kommundirektören råkat se att bolagets hemtjänstchef var Reichenbergs syster.

– Det var ett jätteärende. Det intressanta var att Olle inte själv förstod att han var jävig. Det var en självklarhet. Det är ju faktiskt olagligt, säger Siv Sahlström (C).

Reichenbergs jäv går under radarn eftersom kritiken mot skolaffären riktar sig mot Hanna Bocanders (M) nära relation till Charlotte Bocander Engdahl. 

Enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är hanteringen problematisk, även om Hanna Bocander (M) skulle ha agerat formellt korrekt. 

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

– Om det är så att hon på något vis har agerat så att svärmodern ska få en ekonomisk fördel, då är det klockren korruption. Man behöver inte bryta mot några regler för att det ska vara korruption. Men det lär vi kanske aldrig få veta, säger Lundin till AiP 2021.

Men Bocander gick ju ut ur rummet när fullmäktige fattade beslut om skolaffären?

– Jo, men politiken är en förtroendebransch. Jävsreglerna är ganska larviga i det här fallet. Det räcker med att hon går ut ur rummet och sedan kommer in igen och ser förvånat glad ut. Gick affären igenom? Vad kul! Det blir ett löjes skimmer över alltihop, säger Olle Lundin.

Här har vi en affär som alltså gynnar både den nuvarande och den tidigare kommunstyrelseordförandens nära anhöriga. Bocander försvarar sig med att hennes svärmor inte kan ha näringsförbud bara för att hon själv är kommunalråd.

Men genom affären utsätter Bocander även sina politiska kollegor och förvaltningen för potentiellt jäv, med risk för kommuninvånarnas misstroende, menar experten på kommunalrätt Olle Lundin.

– Ett av problemen när man sätter högsta chefen i kommunen i en situation där hon blir jävig, är att det blir väldigt svårt att hävda att hennes underlydande inte också är jäviga. För de är ekonomiskt beroende av henne. Det är därför man som kommunalråd ska undvika att hamna i de här jävssituationerna, för de smittar nedåt, säger Olle Lundin.

– Det här med chefens jäv är lite oklart i svensk förvaltningsrätt. Men min bestämda uppfattning är att man blir jävig, eftersom man är ekonomiskt beroende, och då hamnar man i det som kallas för delikatessjäv.

Bocanders jäv och kommunledningens beroendeställning kommer att spela en avgörande roll i det som nu följer.

Fullmäktiges avvecklingsbeslut överklagas av centerpartisten Maria Mandahl, men på grund av en felaktig hänvisning avvisar förvaltningsrätten ärendet på formalia, så lagligheten prövas aldrig.

Frågetecknen kring hanteringen ska dock snart explodera och leda till en polisanmälan för grovt förtal, JO-anmälan och hård kritik mot kommunens högsta tjänstemän. 

I förvaltningens skolutredning 2019 konstateras att Svalnäs/Ekeby har gått med två miljoner kronor i förlust 2107–2018. Prognosen är minus tre miljoner för 2019. Detta argument väger tungt för avvecklingsbeslutet.

– Skolan går med miljoner i förluster, säger bildningsnämndens ordförande Monica Renstig (L) i fullmäktige inför beslutet.

Skolutredningen visar en förlust för Svalnässkolan på tre miljoner kronor, vilket majoriteten trycker på inför avvecklingsbeslutet.

Men när avvecklingsbeslutet väl är fattat och kommunen några veckor senare inleder försäljningen står det plötsligt i anbudshandlingarna att Svalnässkolan inte alls är i akut kris utan har gått med en knapp miljon i överskott 2017–2019, före det att nedläggningsdebatten inleddes.

Anbudshandlingarna visar däremot på ett överskott på nästan en miljon kronor för Svalnässkolan.

– Jag gick i taket. Vi förtroendevalda har fått höra att det inte går att få ekonomi i så små skolor, så vi behövde lägga ned. Det här är ju olagligt faktiskt, att ge olika information. Vi fattar beslut på underlag som inte stämmer, säger Maria Mandahl (C) som sitter fastighetsnämnden..

Maria Mandahl (C), fullmäktigeledamot i Danderyd.

I Skolutredningen 2019 står det att:

”Små skolenheter har svårt att gå runt ekonomiskt och en skola av Svalnässkolans storlek har extremt svårt att få ekonomisk bärighet utan fulla klasser.” 

”Beläggningsgraden sjunker under perioden 2018–2029 från 79% 2018 till 68% fram till 2029.”

I anbudsunderlaget 2020 framgår det dock att elevutbudet 2026–2030 väntas vara högre än 2019:

”Elevunderlaget väntas minska fram till 2025. Därefter är prognosen att nivåerna återgår till tidigare års högre nivåer.”

Maria Mandahl (C) skriver i Facebookgruppen Danderyd debatt 20 maj 2020 att:

”I alla beslutsunderlag från Bildningsförvaltningen som har lett till avvecklingen och försäljningen av Svalnäs har orsaken varit Ekeby/Svalnässkolornas underskott…. I beslutsunderlaget fanns det inget hopp om att elevunderlaget ska öka. Så Bildningsförvaltningen har varit osanna…”

Bildningsdirektör Kent Henningsons kommentar till de dubbla budskapen är att det var svårt att inför avvecklingsbeslutet särskilja Svalnässkolans resultat från Ekebyskolan som ingår i samma enhet.

– Vi gjorde i höstas prognoser som visade att Svalnässkolan skulle få ett ekonomiskt underskott för 2019 på drygt en miljon kronor. När bokslutet gjordes vid årsskiftet visade det sig att underskottet blev betydligt lägre, även om det fortfarande är ett underskott. Anledningen till det lägre underskottet är bland annat att färre elever än befarat valde att lämna skolan och att två medarbetare slutade utan att ersättas med nya.

Men majoriteten förklarade uttryckligen på det beslutande mötet att ”Skolan går med miljoner i förluster”.

Den 5 juni 2020 säljs formellt Svalnässkolans skolverksamhet till Danderyds Enskilda Skola AB ”för en köpeskilling på 10 000 kronor”.

Det är orimligt att se på kommunal verksamhet som en affärsverksamhet, menar Marcus Larsson på Tankesmedjan Balans.

– Det är det här som är unikt för Sverige, det är inget annat land i världen som resonerar på det här sättet. I alla andra länder innebär skolan en kostnad. Om man behöver gå in med tre miljoner får man göra det. I Sverige anses den skolan ”ineffektiv”. Vi lägger ut den på en privat aktör som går in och sänker lärartätheten.

– Det är en systemkollaps. Jag står helt på sidan att vi ska inte ha marknadsskolor. Med det sagt är jag positiv till friskolor såsom det var tänkt i Åstrand-utredningen, säger idag Maria Mandahl (C).

(Utredningen om en mer likvärdig skola 2020, som bland annat föreslog lägre skolpeng för friskolor, slopad kötid och gemensamt statligt hanterat mer rättssäkert skolval, krav på att huvudmännen verkar för en allsidig social sammansättning av elever samt större statligt ansvar för ökad likvärdighet.)

Mandahls kritik mot Danderyds försäljning av Svalnässkolan blev dyrköpt. Inte bara kommunledningen utan även förvaltningen gick till hårdast möjliga personangrepp. Hon skulle inte bara tystas, hon skulle bort från kommunpolitiken.

När affären är ett faktum kan Mandahl fortfarande inte släppa känslan av att ha blivit förd bakom ljuset. På lördag morgon 22 augusti 2020 skriver hon i Facebookgruppen Danderyd Debatt att hon anser det: 

”genomruttet att iscensätta elevunderskott och olönsamhet för att smygprivatisera kommunala verksamheter bakom medborgarnas rygg och för att gynna närstående”.

Fyra dagar senare polisanmäler Danderyd kommun henne för grovt förtal.

– Det är fängelse i straffskalan. De vill alltså sätta mig i fängelse, säger Mandahl.

Samma dag som polisanmälan lämnas in skriver Hanna Bocander (M) i ett mejl till oppositionsrådet Siv Sahlström (C) att hon hoppas att kommunens anmälan leder till att Mandahl sparkas från sina politiska uppdrag och utesluts ur partiet.

”Jag kan inte tolka M.Mandahls inlägg som något annat än ett försök att offentligt misstänkliggöra, misskreditera och skada mitt förtroende och anseende som KSO. Jag anser också att inlägget är ett graverande påhopp på kommunens samlade förvaltning och integritet. Därför har idag en polisanmälan lämnats in rörande grovt förtal…

Hanna Bocander (M) vill att Centerpartiet utesluter Maria Mandahl (C).

Jag hoppas att det inträffade föranleder en uteslutning av Maria Mandahl från Danderydscentern”, skriver Bocander (M).

I så fall skulle tystandet av en politisk motståndare vara ett faktum.

– Det är väldigt allvarligt att bestraffa någon på det här sättet, säger Maria Mandahl (C) som kallar förtalsanmälan för ett maktövergrepp.

Inget politiskt beslut har fattats, ändå har en polisanmälan mot en folkvald politiker lämnats in i kommunens namn – ”Danderyd kommuns ställningstagande”, enligt anmälan – undertecknad av kommundirektören och den administrative direktören med kommunalrådet och bildningsdirektören som målsägare.

– Att tjänstemän polisanmäler förtroendevalda är unikt och i förlängningen är det förskräckande, säger Siv Sahlström (C) som direkt misstänker att kommuncheferna gått Hanna Bocanders (M) politiska ärenden.

Kommundirektören Johan Lindberg hävdar att anmälan var hans eget initiativ som arbetsgivare, ”utifrån sitt arbetsmiljöansvar” och att den inte är politiskt betingad.

Hanna Bocander (M) svär sig fri.

– Jag har inte uppmanat förvaltningen/kommunen att göra en polisanmälan, det har förvaltningen självständigt gjort, säger Bocander (M) initialt i en kommentar till AiP i februari 2021.

Att Bocander (M) inte vill driva förtalsfrågan i egen sak kan ha att göra med att hon är jävig i sakfrågan, försäljningen av Svalnässkolan. Men AiP:s granskning ska visa att hon i hemlighet ändå deltar i kommunens hantering av affären där hela kommunledningskontoret är inkopplat.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, menar att Bocander är på djupt vatten.

– Frågan om förtal är hennes eget privata intresse. Där bör hon inte blanda in tjänstemännen.

– Det blir väldigt konstigt att använda sig av en organisation som bygger på att det fattas kollektiva beslut. Det är inte hennes egen verktygslåda.

AiP begär ut mejlkonversationen mellan Bocander och kommuncheferna för tiden mellan Mandahls inlägg och polisanmälan. Kommunen vägrar först lämna ut mejlen, men tvingas till slut till det av Kammarrättens överprövning sex månader senare.

Hanna Bocanders (M) mejl till kommundirektör Johan Lindberg som sedan gör polisanmälan.

Mejlen avslöjar att det visst är Hanna Bocander (M) som tar initiativ till polisanmälan.

”Hej,

Om inte detta faller under förtal, vad gör det då? Jag skulle vilja göra en polisanmälan.”

Det skriver Hanna Bocander (M) i ett mejl till kommundirektören Johan Lindberg, den administrativa chefen och kommunjuristen, där hon bifogar en skärmdump av Mandahls Facebook-inlägg.

– Hon ljuger ju. Det är ju hon som har tagit initiativet, det är ju bevis på det. Det är därför de inte vill lämna ut det här. Det avslöjar ju hela komplotten, säger oppositionsrådet Siv Sahlström (C).

– Hon mobiliserar kommunen att hjälpa henne att polisanmäla i en fråga där hon är i hög grad jävig.

Mejlet går till kommundirektören, den administrative chefen och kommunjuristen lördag 22 augusti 2020 kl 09:52. Kommunledningen agerar direkt.

Onsdag 26 augusti lämnas anmälan in undertecknad av kommundirektören och den administrative direktören med Bocander och bildningsdirektör Kent Henningson som målsägande.

Bocander vidhåller att hon inte uppmanat till polisanmälan, även efter att AiP fått ut mejlen.

– Tvärtom. Jag skriver att jag vill göra en polisanmälan vilket tydligt framgår av mejlet. Att jag ber förvaltningen om råd när jag upplever att jag blivit utsatt för ett brott i min roll ser jag inte som något konstigt. Förvaltningen gjorde sedan en bedömning att både en medarbetare på kommunen och jag kunde blivit utsatta för ett brott och gjorde en anmälan, svarar Hanna Bocander (M) i en skriftlig kommentar till AiP.

Kommundirektörens förklaring till oppositionsrådet Siv Sahlström (C) var att kommunen själv hade uppmärksammat Mandahls inlägg. Men mejlen visar alltså att det kom från Hanna Bocander (M).

Kommundirektören sprider dessutom på kommunens intranät till alla kommunanställda felaktigt bilden att han inte visste om att det rörde sig om en förtroendevald. Trots att Mandahl (C) pekas ut i polisanmälan. 

”Det har under utredningen fastställts att den anmälde är en förtroendevald i Centerpartiet i Danderyd.”

Här finns alltså ytterligare en nivå av korruptionskritik. På vems står tjänstemännen, på kommuninvånarnas eller på den politiska ledningens? 

– De mörkar och skyddar henne, men det är inte tjänstemännens sak att skydda förtroendevalda. Tjänstemännen ska vara neutrala gentemot förtroendevalda, säger Siv Sahlström (C).

Dagen efter polisanmälan publicerar kommunledningen en officiell redogörelse på Danderyds hemsida om hur Svalnäsaffären har gått till. Den friar kommunledningen och ger åter ger intryck av dåliga ekonomiska förutsättningar för Svalnässkolan.

Kommunen skriver:

”Ett inlägg i sociala medier för ett par dagar sedan antydde att eventuella släkt- eller vänskapsband mellan kommunens tjänstemän och politiker samt personal vid Elevverket skulle ha varit avgörande för att valet föll just på Elevverket. Så är naturligtvis inte fallet och med ovanstående redogörelse hoppas vi att detta har klarlagts.”

– Vilka är ”vi” som garanterar detta. Är det personer som varit med i beslutsprocessen eller är det kommunikationsavdelningen? Eller är det Hanna Bocander själv? undrar Siv Sahlström (C).

Oavsett rätt eller fel i sakfrågan, så kan det ifrågasättas att tjänstemän dömer i en politisk tvist på kommunens hemsida till kommunalrådets fördel och avfärdar politisk kritik från oppositionen.

– Kommunen leds genom politiska beslut i kommunfullmäktige och nämnder och det är de beslut och processer som sedan beskrivs på kommunens hemsida, kommenterar Hanna Bocander (M) texten.

Mejlen AiP fått ut visar dock att Hanna Bocander (M), trots att hon anmält jäv i frågan om Svalnässkolans avveckling, får föreslå tillägg till texten som friar henne från korruption.

Bocander (M) förnekar för AiP kännedom om vem som fattade beslut om texten. Men mejlen som Kammarrätten tvingar kommunen att släppa visar att texten är direkt kopplad till polisanmälan och att Bocander fått se texten i förhand och godkänt den.

Det framgår av kommunikationschefen Jan-Erik Alenbrands mejl till kommundirektör Johan Lindberg och Hanna Bocander (M) 26 augusti, alltså samma dag som polisanmälan lämnas in.

”Se bifogat förslag Kent, Eva-Lotta och jag fått till för publicering på danderyd.se

Inväntar ditt ok Johan innan publicering.

PS.

Johan N. (adm chefen) har meddelat att han och Helena M. (kommunjuristen, reds. anm.) är klart med sitt underlag för en polisanmälan och de avvaktar tills vi fått ut detta på hemsidan enligt överenskommet.”

Bocander (M) svarar:

”Bra, öppet, transparent och tydligt.”

Bocander påverkar även innehållet i texten.

”Mycket bra skriven redogörelse avseende Svalnäs. Har fått frågan om med hur många skolplatser som minskat med anledning av de åtgärder som gjort av FN och UN gällande vendestigen, Elevverket mfl. Kan detta kompletteras?”, skriver hon.

” Hej Hanna,

Angående din önskade komplettering med siffror så har i samråd med Kent (Henningson, bildningsdirektör, reds. anm.) nedan följande stycke lagts till i den artikel vi har publicerad på danderyd.se”, återkopplar kommunikationschefen.

”Topp!”, svarar Bocander.

– Det är hårresande, hon har ju anmält jäv i frågan. Hur kan de skicka det till henne överhuvudtaget, säger oppositionsrådet Siv Sahlström (C).

Hur kan det vara förenligt med ditt jäv i Svalnäsaffären att ha synpunkter på utformningen av den här texten?

– När det efterfrågas information, oavsett fråga, så vill jag kunna medverka till att kommunen kommunicerar, svarar Bocander (M).

Tydligheten kan dock ifrågasättas. Mejlen mellan kommuncheferna visar att texten om Svalnässkolans ekonomi – anledningen till försäljningen – skrivs medvetet diffust.

Minns att det var kommunledningens ifrågasatta uppgift om Svalnässkolans ”miljoner i förlust” som startade debatten.

När kommuntopparna nu ska skriva den ”klarläggande” texten om Svalnäsaffären, föreslås en formulering som inte direkt reder ut Svalnässkolan ekonomi:

” ’flera av skolorna gått med stora underskott under de senaste 23 åren’, då vi inte här specificerat vilka skolor det gäller”.

Bildningsdirektören Kent Henningson, som är målsägande i polisanmälan och föremål för Mandahls kritik, svarar:

”Håller med om att ekonomipunkten kanske inte behöver vara så specifik”.

Det blir en stor bild på Svalnässkolan med en kommentar om stora underskott, som rör andra skolor. Trots att Svalnässkolan, enligt kommunens eget underlag, haft överskott.

Därigenom ges åter ett negativt intryck av Svalnässkolans ekonomi och potential. Samma medvetna otydlighet som Mandahl (C) kritiserat. Redogörelsen om Svalnäsaffären är i dag borttagen från kommunens hemsida. (men finns här)

Tre månader senare, i november 2020 meddelar åklagaren att kommunens anmälan mot Maria Mandahl (C) läggs ned: ”de uppgifter som spridits och som angetts utgöra förtalsuppgiften är enligt min bedömning inte tillräcklig för att omfattas av det straffbara området”.

I maj 2021, efter att AiP avslöjat mejlloggarna mellan Bocander och kommuncheferna, JO-anmäler Mandahl Danderyds kommunledning för att ha försökt tysta hennes kritik och för att ha brustit i opartiskhet.

– Det handlar inte bara att stå upp för mig själv, vilket självklart är viktigt. Det handlar också om demokratin, säger Mandahl som kallar förtalsanmälan för ett maktövergrepp.

– För mig framstår det som ett rättshaveristiskt beteende från någon som tror att yttranderätten är oinskränkt bara för att hon är politiker. Lagen gäller lika för alla och förtal är olagligt oavsett vem som förtalar, säger Hanna Bocander (M) i en kommentar till AiP.

JO väljer utan motivering att inte utreda Danderyds agerande i samband med förtalsanmälan. Beslutet tas dock före det att kammarrätten ger tillgång till hela mejlkonversationen mellan kommuntopparna.

Anders Paulsen (M) var byggnadsnämndens ordförande när han fick bygglov för friskola i Stocksunds hamn , i strid med tidigare beslut,.

Det är dock inte första gången som anklagelser om jäv och kopplingar mellan friskolor och toppmoderater skapat politisk turbulens i Danderyd.

En friskola i Danderyd med direkt koppling till Moderaterna är gymnasiet Marina Läroverket. Det startades av en mångårig lokal toppmoderat, Anders Paulsen. Efter att i sex år ha utfört en marinteknisk kurs på entreprenad för Danderyds gymnasium, fick Paulsens friskolebolag Klart Skepp AB 2002 bygglov för sin gymnasieutbyggnad med plats för 450 elever. 

För utbyggnaden krävdes dock en ändring av detaljplanen för de känsliga fastigheterna i Stocksunds hamn.

Flera remissyttranden från berörda sakägare och boende var kritiska. Centerpartiet, Socialdemokraterna och Folkpartiet sa nej till utbyggnaden på 900 kvadratmeter i två plan, där kommunen även åtog sig omfattande om- och tillbyggnader för 22 miljoner kronor. 

Byggnadsnämnden tillstyrkte dock satsningen. Ordförande i nämnden var ingen mindre än Anders Paulsen (M) själv. Han var även ledamot i kommunstyrelsen. I fullmäktige hade Moderaterna då egen majoritet.

När frågan skulle upp i byggnadsnämnden för beslut 10 december 2002 anmälde Paulsen jäv och lämnade sammanträdet. 

– Jag har inte haft någon nytta av att sitta i nämnden. Jag har markerat att jag inte ska eller vill vara med när frågan diskuterats, förklarade Paulsen i DN.

Flera sakägare menade dock att Paulsen agerat i eget intresse och överklagade kommunens bygglov.

”Jävsfrågan har varit avgörande för detaljplanens genomförande… Sakägarna finner det uppenbart att Anders Paulsen deltagit i byggnadsnämndens beslut genom att långt efter utställningstidens slut påverka beslutet”, står i det i överklagan.

De klagande hänvisade till att Paulsen så sent som dagen före sammanträdet hade skrivit till byggnadsnämnden för att i sista sekund ändra i planbestämmelsen om att även få bedriva vuxenutbildning i lokalerna. Något som nämnden normalt sett inte skulle gå med på med så kort varsel. 

Kammarrätten ansåg dock inte att några formella fel hade begåtts och avslog överklagan. 

Men oppositionen tyckte att beslutet stank av jäv. Tidigare hade nämligen Utbildningsradion hyrt fastigheten. När de blev trångbodda ville UR bygga ut, men det avslogs av kommunen.

In flyttade Anders Paulsens friskoleföretag, som därefter fick det egna partiet och KD med sig på en ytterligare utbyggnad, med skolmatsal.

”Det är anmärkningsvärt. Än mer anmärkningsvärt blir det när den som skall få denna utomordentliga fördel av kommunen är en moderat politiker. Det som skiljer Klart Skepp från Utbildningsradion är alltså att Klart Skepps VD är en framträdande moderat politiker. Han har suttit/sitter i byggnadsnämnden, kommunstyrelsen, Djursholms AB och i m:s partistyrelse”, framhöll oppositionsrådet Siv Sahlström (C) i en reservation.

Men även om man bortser från jävsfrågan och huruvida det var Paulsens politiska kontakter som möjliggjorde gymnasieutbyggnaden, så kvarstår frågan varför kommunen ska investera i ett privat företags expansion, om det inte finns tydliga vinster för de egna medborgarna.

Tjänstemännen på tekniska förvaltningen avrådde därför:

”Avgörande för kommunens ställningstagande bör dock vara om de av Klart Skepp Marinteknik AB påtalade undervisningsfördelarna anses vara av sådant kommunalt undervisningsvärde att ett utökat engagemang är motiverat.”

Något större ”kommunalt undervisningsvärde” fanns inte. Vid invigningen av Marina Gymnasiet 2006 var elva av 400 elever från Danderyd. Byggnotan hade då landat på 30 miljoner kronor.

”Kommunen skall inte sätta i gång och bygga nya lokaler för en skola som kommunen inte behöver. Det är inte en kommunal angelägenhet att bygga sådana lokaler för så vitt inte kommunen har brist på platser…Kommunen skall hjälpa privata företag, men vi skall inte satsa skattepengar. Där går gränsen. Danderyds skattebetalare skall inte subventionera privata skolor”, menade oppositionsrådet Siv Sahlström (C).

– Inget annat företag har genom åren fått sådana fördelar som Klart Skepp AB, säger Sahlström (C) i dag.

Trots att denna affär fick stor uppmärksamhet har Moderaterna i Danderyd nu alltså hamnat i en ny korruptions- och jävsdebatt med koppling till kommunens friskoleägare. 

– Vi har haft det i stor omfattning i Danderyd. Det är inget nytt i Danderyd. Tyvärr är pressbevakningen liten, säger Siv Sahlström (C).

Danderyd kommuns skolutbyggnad har visat sig vara ekonomiskt framgångsrik – för Anders Paulsen (M). 2015, när S-MP-regeringen utredde ett vinsttak passade Paulsen på att plocka ut fem miljoner kronor i vinstutdelning.

2020 sålde Paulsen av företaget till Sveriges snabbast växande skolkoncern Cedergrenska, där även det av Täbymoderaterna olagligt avknoppade Tibble gymnasium ingår.

Tibble knoppades 2006 av för inventariepriset 9 miljoner kronor. Vd:n Niklas Pålsson köpte in sig som ny majoritetsägare i Tibble Fristående Gymnasium AB 2011 och inledde en stor expansion. 2019 delade TFG ut 40 miljoner kronor till ägarna, som ska adderas till de 19,7 miljoner som delats ut 2014–2016. 

I Djursholm finns som ovan nämnts även Vendestigens förskola och skola, en friskola som ägs och drivs av en Stockholmsmoderat, Eva Ekendahl. Även Vendestigen gynnas av Danderyds kommuns skolrockad. Hösten 2020 får Vendestigen möjlighet att flytta in i kommunala Vasaskolans lokaler ”Bullerbyn”.

– Det känns verkligen förmånligt att vi får möjligheten att hyra undervåningen i Bullerbyn. Det är stora fina lokaler som passar vår verksamhet utmärkt, säger Eva Ekendahl, i en kommentar på danderyd.se 27 april 2020. 

Med de nya lokalerna kan Vendestigen växa från 70 till 100 elever och få tillgång till Vasaskolans gymnastik-, musik- slöjd- och matsal samt en egen skolgård. Fler elever betyder ökade intäkter i form av skolpeng och potentiella vinster.

När debatten gick het om vinster i välfärden 2016 sa Vendestigens Eva Ekendahl i egenskap av skolägare:

– Vi arbetar verkligen hårt utifrån de förutsättningar som finns för att barnen ska få den bästa undervisningen, det har de rätt till. Det är omöjligt att göra stora vinster och samtidigt erbjuda hög kvalité. (Mitt i)

Året efter tog Ekendahl ut en vinst på 400 000 kronor. Totalt har Vendestigen delat ut 2,1 miljoner kronor i vinst 2014–2022. Enligt Ekendahls eget resonemang kan det omöjligen ha gjorts utan inverkan på kvaliteten.

I Danderyds styrande majoritet finns det en ideologisk övertygelse om det positiva med friskolor och mångfald. Men frågan är hur långt en kommun kan gå för att gynna dessa med politiska beslut och om systemet är hållbart när kopplingarna till ledande politiker är så tydliga. 

Regeringen lägger ned utredningen om korruption inom välfärdssektorn och säger nej till offentlighetsprincipen. Danderyds Enskilda Friskola ser ljust på framtiden – fler elever och vinstutdelning.

– Allt som är lagligt är inte rätt. Det finns också överväganden som måste göras av etiska skäl, säger Siv Sahlström (C). 

Politiskt har ingenting hänt i Danderyd efter den turbulens som korruptionsdebatten och polisanmälan skapade. Oppositionens krav på en tydligare delegationsordning och att kommunens kommunikationskanaler inte ska vara majoritetens megafon har inte lett till något. Hanna Bocander (M) har undvikit direkta interpellationsdebatter i fullmäktige.

I valet 2022 fick den styrande majoriteten med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna nytt förtroende. Hanna Bocander (M) återvaldes till kommunstyrelsens ordförande.

Den nya skolministern Lotta Edholm (L) har utlovat en ny friskolelag, som behandlar vinstutdelning, skolpeng, insyn och sanktioner vid kvalitetsbrister. Edholm kom direkt från ett styrelseuppdrag i skolkoncernen Tellus.

Edholm är nu KU-anmäld efter att ha gjort en vinst på sina aktier i bolaget när hon tillträdde som statsråd. Hon stoppade en sittande utredning från att föreslå en offentlighetsprincip i friskolorna och ville se en mer begränsad ”insynsprincip”. Efter kritik kommer utredningen nu att titta på båda alternativen.

S-regeringen tillsatte 2022 även en utredning om åtgärder mot otillåten påverkan och korruption i välfärdssektorn inklusive skattefinansierad privat driven verksamhet. Här har inte minst skolmarknaden blottat korruptionsrisker när politiker och politiska tjänstemän har nära kopplingar till bolag eller går mellan uppdrag, skolbolag och pr-byråer.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har stoppat den utredningen och meddelat att en utredning med nya direktiv kommer att tillsättas. 

I februari meddelade Transparency International att Sverige har halkat ner på listan vad gäller länder med minst korruption. Claes Sandgren, tidigare ordförande för Institutet mot mutor, förklarar i tidningen Dagens Samhälle ”att en mer subtil vänskapskorruption riskerar att frodas i kommuner… att det i täta kontakter mellan tjänstemän, politiker, företagare och intressegrupper kan växa fram en skadlig samförståndsanda”.

– Man brukar tala om nätverkande som något positivt, men det finns ju också osunda nätverk där personer på informell väg kan påverka kommunala beslut. Till exempel val av projekt eller vilka byggplaner som ska sättas i verket, säger Sandgren.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M), tidigare moderat partisekreterare, var mycket tydlig när det gällde jäv när han 22 februari fick frågor om Polisens utredning om polischefaffären:

– Jäv ska inte förekomma i några svenska myndigheter. Medborgarna ska kunna lita på de beslut som fattas och att beslutsfattarna agerar objektivt och sakligt. 

Hanna Bocander (M) fick efter Svalnäsaffären förtroendet av Moderaterna i Stockholms län att vara ordförande i nomineringskommittén för riksdagslistan. Olle Reichenberg (M) sitter i Svenska kyrkans verkställande ledning, kyrkostyrelsen, och i fullmäktige i Region Stockholm.

Hanna Bocanders (M) svärmors och Olle Reichenbergs (M) kusins bolag, Danderyds Enskilda skola AB, ser i dag mycket ljust på framtiden.

Bolagets omsättning har ökat från 24 miljoner till 31 miljoner kronor efter Svalnässkoleaffären. Rörelseresultatet har fördubblats, enligt årsredovisningen för 2021/2022.

”Grundskolan har haft mycket god tillströmning av elever”, skriver bolaget som har ökat storleken på barngrupperna.

”Söktrycket väntas vara fortsatt hög och prognosen för läsåret 22/23 ser mycket god ut.”

I november 2022 gör Danderyds Enskilda skola AB en vinstutdelning på 500 000 kronor i återbetalt aktieägartillskott.

Läs mer om kommentarer till granskningen:

”Sjukt system utan skydd mot korruption”