”Sjukt system utan skydd mot korruption”

AiP:s granskning av Danderyds skolmarknad blottlägger ett dysfunktionellt system som öppnar för korruption. 
Det menar Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Åsa Westlund.

– Skolsystemet är ett sjukt system, som inte har samma skydd mot korruption som vanlig upphandling har. Vi ser att företag utövar påtryckningar på kommuner för att etablera och där det är borgerliga politiker som ofta går dem till mötes, säger Westlund (S).

Reportaget om skolmarknaden i Danderyd skildrar problematiken när friskolebolagen och politikerna hamnar i knät på varandra. 

Kopplingen mellan skolbolagen, friskolelobbyisterna och de borgerliga partierna har uppmärksammats en längre tid. Den har fått ännu mer uppmärksamhet efter rekryteringen av Lotta Edholm (L) till skolminister. Dessutom kommer flera personer i staben på utbildningsdepartementet från friskolesektorn. Ulf Kristersson (M) äger ett fritidshus tillsammans med Göran Thorstenson, lobbyist och styrelseledamot i en skolkoncern. 

Nu vill regeringen styra om utredningen om korruptionsriskerna i välfärdssektorn. 

– Det är väldigt farligt. Vi vet ju att just på skolområdet finns det väldigt nära personkopplingar mellan framför allt de borgerliga partierna och skolföretagarna.Det beror ju på att den här branschen är helt beroende av kommunala och nationella politiska beslut. Det är det som gör hela systemet så sjukt, säger Åsa Westlund (S).

– Att man dessutom inte vill sätta upp tydligare regler för det är misstänkt tycker jag.

Som AiP kan visa får Danderyds kommuns beslut direkt effekt på ekonomin i kommunalrådets svärmors friskolebolag. 

Westlund (S) reagerar även på hur kommuncheferna i Danderyd agerar i kommunalrådet Hanna Bocanders (M) intresse. 

Kommundirektören polisanmäler en oppositionspolitiker som kritiserat kommunalrådet, på Bocanders (M) uppmaning och sprider sedan vinklad information i kommunens kanaler.

– Det verkar finnas en osund sammanblandning mellan Moderaterna och den opolitiska förvaltningen dessutom. En farlig cocktail. Framför allt tycker jag artikeln visar på att man inte har reflekterat över jävsreglerna.

Det var först efter överklagan till Kammarrätten som mejlen lämnades ut där Bocanders ansvar för polisanmälan och kommunledningens vinklade information avslöjas. Just nu pågår det en politisk strid om huruvida offentlighetsprincipen ska gälla för friskolor.

Skolminister Lotta Edholm (L) vill begränsa insynen, men blev efter kritik tvungen att tillåta utredningen, som S-regeringen tillsatte, att även titta på fördelar och nackdelar med offentlighetsprincipen.  Det visar hur pressad Liberalerna, men även de regeringspartierna, är i friskolefrågan.

– Jag upplever att vi har väldigt stort folkligt stöd för ordning och reda på skolområdet. Att en majoritet av det svenska folket upplever att vinstjakten i skolan har fått en alldeles för överordnad roll, som styr också hur utbildningen bedrivs, säger Åsa Westlund (S).

Kommentarer på AiP:s granskning