Rapporter: Infallsvinkel från vänster behövs

I dag finns tre tankesmedjor med koppling till arbetarrörelsen, Arena Idé, Katalys och Tankesmedjan Tiden. AiP presenterar några rapporter som fördjupar kunskaperna i några av dagens stora debattämnen.