Stor majoritet ser välfärdsbrott som ett stort problem

En ny attitydundersökning visar att svenskarna anser att välfärdsbrott är ett allvarligt problem. Det säger Lena Salomon, expert inom offentlig sektor på PwC Sverige.

82 procent av svenskarna ser välfärdsbrottslighet som ett stort problem och nästan lika många anser att de är ett hot mot demokratin och tryggheten i samhället. Bara var tionde anser att kommuner, regioner och myndigheter gör tillräckligt för att upptäcka och förebygga välfärdsbrott, enligt en opinionsundersökning utförd på uppdrag av PwC.