Rapport: Oförändrad välfärd kostar 51 miljarder mer

51 miljarder mer i statsbidrag till kommunerna för att behålla dagens nivå på välfärdstjänsterna och ytterligare 35 miljarder för att reparera bristerna.
Det behövs till 2030 enligt en färsk rapport från LO, med det talande namnet ”Välfärdsgapet”.