Daniel Färm: Inte bara S-perspektiv i AiP

Aktuellt i Politiken bjuder nu för första gången in tankesmedjor från höger till vänster att skriva återkommande i tidningen.

Aktuellt i Politiken låter nu dig som läsare få del av ett bredare spektrum av idépolitiska texter – av tankesmedjor från höger till vänster. Det innebär inte att vi överger vår tydliga socialdemokratiska profil. Men det är dels en del i att tydliggöra att AiP är en allmän nyhetstidning. Dels är det ett sätt att låta dig som läsare oftare få ta del av idédebatt och analys som kan ge dig andra perspektiv – eller bli provocerad.

Aktuellt i Politiken fyller i år 70 år. Igen. Förra året firade vi att det var 70 år sedan det första provnumret kom. Men det första riktiga numret av det som då hette Aktuellt i samhälle och politik kom 1954. Och varför missa ännu en möjlighet att fira?

Peter Hultqvist berättade hur AiP bevakade Olof Palmes död

Nyligen bjöd vi in samtliga nu levande chefredaktörer att reflektera över politiska händelser och tidningens utveckling under de senaste årtiondena. Peter Hultqvist berättade hur AiP bevakade Olof Palmes död. Samma natt som mordet ägde rum fick han – som dåvarande chefredaktör – åka från Borlänge till Stockholm och göra några sista minutenändringar innan tidningen skulle gå i tryck. Men en sedan länge inplanerad intervju med Olof Palme själv blev kvar.

Aktuellt i Politiken är tydliga med  och stolta över att vi har en socialdemokratisk beteckning. Det innebär att vi speglar, analyserar och kommenterar svensk politik utifrån en horisont som är relevant för arbetarrörelsen. Det innebär att urval av ämnen och perspektiv präglas av frågor som rör rikspolitik, kommunpolitik, välfärd, klimat, säkerhetspolitik, internationell solidaritet, kultur och arbetsmarknad. Med mera.

Men Aktuellt i Politiken är också en allmän nyhetstidning. Det innebär bland annat att vi har ett redaktionellt oberoende, och att vi låter olika perspektiv och röster komma till tals. Primärt på nyhetsplats. Men faktiskt även i viss mån på opinionsplats – även om vi också framöver kommer att ha en tydlig socialdemokratisk ledarsida som jag leder. Vi har sedan ett drygt år exempelvis haft en vinjett, Duellen, där borgerliga debattörer ofta har mött socialdemokratiska. Nu senast var det Johan Ingerö (f d partisekreterare i KD med viss sympati för Trump) som mötte Carl Melin (S-kommunalråd i Haninge med viss antipati till Trump) om det amerikanska presidentvalet. Syftet är alltid att visa på vägval och låta olika perspektiv mötas.

har Aktuellt i Politiken från och med i år bjudit in tankesmedjor med olika politisk beteckning och utgångspunkt att skriva hos oss

Och just det – att inte vara rädd för att ta del av perspektiv och argument som förs fram också av de som man kanske inte själv håller med – ser vi som ett viktigt bidrag till demokratin. Som ett led i den riktningen har Aktuellt i Politiken från och med i år bjudit in tankesmedjor med olika politisk beteckning och utgångspunkt att skriva hos oss. De har fått instruktion att inte bidra till ”käbbel” och tjafs, utan ha sakligt och seriöst fokus på antingen idédebatt eller en konkret fråga. Men mer sakpolitik än ”det politiska spelet”. I övrigt har de fria händer.

Sedan länge har Tankesmedjan Tiden – inte minst dess chef Johan Sjölander – skrivit många och insiktsfulla analyser och idépolitiska texter i Aktuellt i Politiken. Det är vi glada att de fortsätter att göra – betydligt oftare än andra.

Men vi har nu alltså även bjudit in andra tankesmedjor – från höger till vänster:

  • Katalys (facklig/vänster)
  • Arena Idé (progressiv)
  • Balans (oberoende välfärdsinriktad)
  • Futurion (TCO-facklig)
  • Cogito (grön/miljöpartistisk)
  • Fores (liberal och grön/centerpartistisk)
  • Fri värld (marknadsliberal/Timbrokopplad, men med internationell inriktning)
  • Timbro (marknadsliberal/borgerlig)

Någon kanske sätter kaffet i vrångstrupen

Ibland kan du som läsare säkert bli provocerad av denna typ av texter. Någon kanske sätter kaffet i vrångstrupen när man ser att nyliberala debattörer som Ulrica Schenström eller PM Nilsson skriver i Socialdemokraternas tidning. Ibland kanske man till och med blir arg. Det är bra! Man ska bli berörd av texter. Och man får inte ha ett så ömtåligt politiskt sinne att det inte tål att ta del av andra perspektiv än de som man själv har.

Jag blev till exempel själv provocerad av Timbrochefen PM Nilssons påstående att frihet och jämlikhet inte är förenliga. Det strider mot min grundläggande övertygelse att de tvärtom är en förutsättning för varandra. Men PM skriver utifrån ett borgerligt perspektiv, och det finns ett värde i att tillgängliggöra den typen av perspektiv också för AiP:s läsare.

får del av perspektiv och sätt att tänka som utvecklar ditt eget tänkande

Men ibland kanske du även får del av perspektiv och sätt att tänka som utvecklar ditt eget tänkande. Eller åtminstone ökar din förståelse för hur de som har en annan politisk uppfattning än du själv resonerar. Ibland kanske du till och med håller med om det som en tankesmedjan med en annan ideologisk grund än socialdemokratisk skriver. Vi ska komma ihåg att AiP är en allmän nyhetstidning som vem som helst kan prenumerera på. Det är inte enbart aktiva socialdemokrater som läser Aktuellt i Politiken.

Och vi ska också komma ihåg att det inte alls bara är borgerliga tankesmedjor som skriver. Även tankesmedjor som står fackföreningsrörelsen skriver, som Katalys, Arena Idé och Futurion – samt tankesmedjan Balans, som på ett enastående sätt har satt luppen på bristerna för de som arbetar inom välfärden.

Oavsett: Om det är något i dessa eller andra texter som du reagerar över så får du gärna skriva en debattartikel! Vi kan inte lova att alla texter kan publiceras, men vår debattredaktör tar gärna emot artiklar via [email protected] .

Allt gott!

/Daniel Färm, vd och politisk redaktör