Ingvar Carlsson: Framtiden behöver Socialdemokraterna

Det är dags för socialdemokratin att gå på offensiven, menar Ingvar Carlsson.

Socialdemokratin har flera gånger genom historien tagit täten för långsiktiga samhällsförändringar. Nu står vi återigen inför ett sådant viktigt skifte, där socialdemokratins lösningar behövs.

Vid sällsynta tillfällen talar vi om de långa politiska vågorna som sträcker sig över ungefär 50 år. På 1870-talet startade en sådan våg i Sverige: kampen för rösträtt och politisk demokrati. Den resulterade i att vi socialdemokrater, i samverkan med liberaler, för 100 år sedan kunde genomföra en sådan reform.

en socialdemokratisk framtidsvision: ett samhälle som liknade den goda familjen där man lever i gemenskap och samhörighet genom att ta hand om varandra vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom

I slutet av 1920-talet var det upplagt för en ny våg. 1928 höll Per Albin Hansson sitt berömda folkhemstal och redovisade en socialdemokratisk framtidsvision: ett samhälle som liknade den goda familjen där man lever i gemenskap och samhörighet genom att ta hand om varandra vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom. Så borde det vara också i samhället, deklarerade den socialdemokratiske partiordföranden. Han kallade det ett folkhem.

Efter andra världskriget tog Tage Erlander över ledarskapet och efter hårda strider kunde visionen om folkhemmet steg för steg förverkligas fram till 1970-talet. Det finns forskare som anser att folkhemsmodellen är det mest anständiga samhälle som har skapats i världen.

starka motkrafter började mobiliseras av den internationella högern

Det hindrade inte att starka motkrafter började mobiliseras av den internationella högern. Frontfigurerna var Ronald Reagan och Margaret Thatcher. I Sverige bedrev grupper inom näringslivet en mycket aggressiv opinionsbildning med samma syfte. Budskapen var: ”Träng tillbaka politiken!”, ”Låt fria marknadskrafter ta över!” och ”Satsa på dig själv!”.

Nu 50 år senare ser vi resultaten av denna nyliberala politik i form av förödande ekonomiska kriser i världsekonomin samt ökade ekonomiska och sociala klyftor där medborgarnas grundläggande trygghet hotas.

Jag är övertygad om att den nyliberala epoken nu är över och att vi står inför ett nytt långsiktigt skifte i politiken

Jag är övertygad om att den nyliberala epoken nu är över och att vi står inför ett nytt långsiktigt skifte i politiken. Signalerna är mycket starka om att demokratin och politiken måste återfå sin verkningskraft.

Pandemin visade på nödvändigheten av gemenskap och samverkan om vi ska kunna möta farorna i framtiden. Socialdemokratins svar är solidaritet.

De stora klimathoten kräver enorma politiska insatser där nationalstaternas och de internationella organens resurser måste stärkas och samordnas. Vem tror längre att marknadskrafterna klarar den uppgiften? Alla måste hjälpa till efter måttet av sin förmåga. Socialdemokratins svar är jämlikhet.

Vi har ingen anledning att förneka att vi ibland pressades tillbaka av de nyliberala krafterna. De var uthålliga och hade enorma resurser för opinionsbildning.

dags för Socialdemokraterna att dra upp riktlinjerna för en framtid där vår ideologi åter står i centrum

Men nu väntar en ny tid med nya utmaningar. Därför äger vår partikongress i Göteborg rum vid bästa tänkbara tidpunkt. Nu är det dags för Socialdemokraterna att dra upp riktlinjerna för en framtid där vår ideologi åter står i centrum.

Motvinden har vänt till medvind. Det är dags att gå till offensiv!

Ingvar Carlsson är f d partiordförande och statsminister