Annons:
Annons:

Ulrika Lorentzi: Åtgärda de verkliga riskfaktorerna för brott

Socialdemokraterna måste fokuserar på att åtgärda de direkta riskfaktorerna för brott, som föräldrars ohälsa och resursbrister, skolresultat, destruktiva maskulinitetsnormer och boendesegregation.