Morgan Johansson: Israels vägran att följa internationell rätt måste få konsekvenser

De flesta av oss har med fasa följt kriget i Gaza, från det att det startade några dagar efter Hamas attack 7 oktober 2023. Det var en fruktansvärd terrorattack, den värsta i Israels historia. 1 200 israeler dödades och över 200 togs som gisslan. 

De flesta av oss har med fasa följt kriget i Gaza, från det att det startade några dagar efter Hamas attack 7 oktober 2023. Det var en fruktansvärd terrorattack, den värsta i Israels historia. 1 200 israeler dödades och över 200 togs som gisslan. 

Magdalena Andersson och vi i den socialdemokratiska gruppen i utrikesutskottet träffade både den israeliska och den palestinske ambassadören mycket tätt inpå terrorattacken, för att få förstahandsinformation om situationen. Det var viktigt och under de över sju månader som kriget pågått har vi haft otaliga kontakter med både den israeliska och den palestinska sidan.

Och vi har tyvärr fått se hur en redan allvarlig situation utvecklats till en katastrof på så gott som alla plan.

Det är självklart att Israel har rätt att försvara sig mot Hamas, och att Hamas måste släppa gisslan. Men Israels krigföring måste ske inom ramen för internationell rätt. Och man har inte rätt att urskillningslöst döda civila, jämna hela Gaza med marken eller att stoppa matleveranser och därigenom driva fram en svältkatastrof. Med över 35 000 döda och en totalförstörd infrastruktur har det länge stått klart att Israel gått långt över alla gränser.

Vi socialdemokrater har länge krävt en omedelbar vapenvila och vi har inte varit ensamma, tvärtom. Stödet för en vapenvila är överväldigande bland FNs medlemsstater.

Nyligen kom Internationella domstolen i Haag (ICJ) med sin dom. Utslaget var väldigt tydligt. Domstolen krävde att Israel omedelbart upphör med sin militära offensiv i Rafah-provinsen och att Israel upprätthåller öppna gränsövergångar, särskilt den i Rafah.

Tyvärr har Israel inte visat några tecken på att efterfölja detta.

Tvärtom: två dagar efter ICJs beslut bombade Israel i Rafah och utlöste en brand i ett tältläger. Minst 45 civila, varav många kvinnor och barn, brändes ihjäl.

Attacken fördömdes i starka ordalag av såväl FNs generalsekreterare Antonio Guterres som EUs utrikespolitiske talesperson Josep Borell.

Det är inte rimligt att Israel kan fortsätta att åtnjuta de fördelar gentemot EU som avtalet innebär, om man bryter mot internationell rätt.

Det är bra, men det är uppenbart att det inte räcker med fördömanden och uppmaningar för att få slut på kriget. Det måste få konsekvenser om man inte följer beslut från ICJ.

Därför har vi socialdemokrater, tillsammans med C, V och MP, nu tagit ett initiativ i riksdagens utrikesutskott, där kräver att Sverige ska driva på i EU för att pausa EUs associeringsavtal med Israel, till dess att man följer ICJs beslut. 

Det är inte rimligt att Israel kan fortsätta att åtnjuta de fördelar gentemot EU som avtalet innebär, om man bryter mot internationell rätt. Då bryter man också mot avtalet. 

Vi kräver också att Sverige ska stödja de internationella rättsliga utredningar om bl a krigsbrott som nu pågår. Varken Hamasledare eller israeliska befälhavare ska få komma undan om de gjort sig skyldiga till brott.

Låt oss hoppas att omvärlden ska kunna pressa fram en vapenvila. Det kräver förstås att USA visar det ledarskap som man kan kräva av världens enda kvarvarande supermakt.

Alla folk, också palestinierna, har rätt till en framtid. Det måste omvärlden visa nu.

Men även om det skulle bli ett stopp för våldet, så skulle det bara vara början. Då följer det mödosamma arbetet med att återuppbygga Gaza och utforma en väg framåt mot en tvåstatslösning. 

Kan en palestinsk stat resa sig på ruinerna i Gaza? Ja, det måste bli så. Världen har svikit palestinierna så länge och det kan inte få fortsätta. 

Spaniens, Irlands och Norges erkännanden av Palestina som stat är en viktig handling, ett litet ljus i mörkret. Nu måste det följas av fler. 

Alla folk, också palestinierna, har rätt till en framtid. Det måste omvärlden visa nu.

Morgan Johansson är utrikespolitisk talesperson (S)