Sverige en av 33 stater som stäms för klimatutsläpp

Sverige är ett av 33 länder som berörs av en stämning till den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter som tas upp nästa vecka, ”Duartes Agostinho med flera mot Portugal med flera”. Det är sex ungdomar från Portugal som hävdar att de europeiska staterna bristande klimatåtgärder innebär ett brott mot deras mänskliga rättigheter.

Ungdomarna är mellan 11 och 24 år gamla och bakgrunden till stämningen är de stora skogsbränderna i Portugal 2017. Stämningen har finansierats via en kampanj för gräsrotsfinansiering.

Förhoppningen är att domstolen ska ålägga staterna att snabbt minska sina utsläpp av växthusgaser. Enligt stämningen upprätthåller staterna inte ett antal mänskliga rättigheter: rätten till liv, rätten att inte utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling, rätt till privat- och familjeliv samt rätten att inte utsättas för diskriminering.

Europakonventionen är från 1950-talet och varken miljö eller klimat nämns, men domstolen har de senaste årtiondena utvecklat en praxis om hur konventionen kan användas i miljösammanhang. Hittills har domstolen inte gjort samma sak vad gäller klimatförändringar.

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, tror att det är fullt möjligt att Europadomstolen kommer att hänvisa till klimatförändringarna i framtida domar – men han tror inte att det kommer att ske i Duartes Agostinho-fallet. Det har inte prövats i nationell domstol och riskerar därför att avvisas.

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt.

En bättre kandidat är enligt Jonas Ebbesson fallet ”KlimaSeniorinnen mot Schweiz”, där drygt 2000 äldre damer stämt Schweiz för att kränka deras mänskliga rättigheter genom att inte göra tillräckligt för att bromsa den globala uppvärmningen. Äldre kvinnor löper störst risk att bli sjuka eller dö av värmeböljor.

Oavsett om domstolen dömer att Schweiz bryter mot kvinnornas mänskliga rättigheter eller inte vore det enligt honom betydelsefullt om domstolen gör klart att konventionen om mänskliga rättigheter är tillämpbar även på klimatförändringar.

– Det vore väldigt viktigt för Europa men också för den globala diskussionen om mänskliga rättigheter och klimatet. Om domstolen dessutom finner att Schweiz har kränkt rättigheterna innebär det att den sätter upp minimikrav för vad en stat behöver göra. Men även om Schweiz slipper undan blir domen viktig för att slå fast att det finns en dimension av kimatförändringar i konventionen om mänskliga rättigheter, säger Jonas Ebbesson.

En dom i Europadomstolen är inte bara relevant för den stat som döms, så om Schweiz skulle dömas behöver även andra stater ta hänsyn till domslutet. 

Den svenska staten har också stämts av ett svenskt nätverk av flera hundra barn och ungdomar, Aurora, för bristande klimatpolitik. Enligt den stämningen lever inte Sverige upp till åtagandet att göra sin rättvisa del av klimatomställningen. Stämningen lämnades in i november och i april utfärdade Nacka tingsrätt en stämning i målet.

Möjligen kan det fallet tas upp direkt av Högsta domstolen, men i så fall behöver kärande, svarande (svenska staten via Justitiekanslern) och domaren i Nacka tingsrätt vara överens och Högsta domstolen måste ge prövningstillstånd.

Läs mer

om juridiken som ett vapen för klimatomställning här.