Starka välfärdsförslag inför kongressen

S vill förbjuda vinstuttag i skolan, berättade utbildningsminister Anna Ekström på en pressträff inför partikongressen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

När partistyrelsens välfärdsförslag inför kongressen presenterades skapade vinststoppet för friskolor mycket uppmärksamhet men det finns fler reformer på g som kan göra stor skillnad.

Aktuellt i Politiken har gått på djupet med marknadsskolan och stoppet för vinstjakten i skolan i Veckans politiska fråga denna vecka. När det gäller friskolor så lägger också partistyrelsen förslag till kongressen att på flera sätt begränsa friskolors spelrum när det gäller att tjäna pengar på bekostnad av elever och samhället. Bland annat föreslås att kommuner kan införa etableringsstopp samt att ett totalt förbud mot religiösa friskolor.

– De religiösa friskolor som finns i dag får finnas kvar men de måste ändra sin verksamhet så att de inte har religiösa inslag, förslaget innebär ett totalstopp mot religiösa friskolor, inte bara mot nyetablering, säger Anna Ekström (S), skolminister.

Partistyrelsen meddelade också genom Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelseordförande i Malmö, att möjligheterna för både förskola och fritids behöver utökas.

– Vi vill utöka den allmänna förskolan och att barn automatiskt skrivs in från två års ålder. Det ska också bli tillgängligt med fritidsverksamhet för alla barn oavsett föräldrarnas förutsättningar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

En utökning av den allmänna förskolan skulle innebära att barn från två års ålder får rätt till femton timmars gratis förskola i veckan och den automatiska inskrivningen ska göra att fler föräldrar tar del av erbjudandet från samhället. Det är dock inte en obligatorisk förskola från två års ålder utan föräldrar kan fortfarande tacka nej.

Stärkt vård och omsorg

När det gäller vård och äldrevård presenteradea flera förslag för att stärka en likvärdig vård efter behov. Privata vårdföretag ska inte tillåtas ha avtal med både regioner och försäkringsbolag för att undvika gräddfiler till vården och alla akutsjukhus och telefonlinjen 1177 ska drivas i offentlig regi. Det ska dessutom finnas krav på privata vårdgivare att de ska bidra till den gemensamma vården genom att bland annat bli tvungna att erbjuda utbildningspraktik.

Äldreomsorgen står inför en stor utbyggnad och det krävs stora utbildningsinsatser och personalrekryteringar. Partistyrelsen vill sätta stopp för delade turer för att förbättra arbetsmiljön för de anställda och kvaliteten på omsorgen samt satsa mer på utbildning av personal, både kompetenshöjning inom yrkesrollen men också när det gäller svenska språket.