Skolministern: Var är ryggraden Pehrson (L)?

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) kritiserar Liberalernas partiledare Johan Pehrson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet och Liberalerna

Johan Pehrson (L) säger sig vara kritisk mot övervinster och storkoncernernas uppköp av enskilda friskolor. Samtidigt äger han själv aktier i den snabbast växande skolkoncernen Atvexa.
– Var är ryggraden? undrar skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S).

Efter tilltagande kritik, även från liberala debattörer och lärarfack, mot marknadsskolans baksidor – ökad skolsegregation, glädjebetyg och lägre lärarbehörighet – har Liberalerna inför valet mjukat upp sin tidigare positiva linje till vinstuttag.

Nu heter det att ”friskolor inte ska kunna göra övervinster” och att friskolevinster inte ska göras ”på bekostnad av kvalitet och elevernas kunskapsresultat”. Skolinspektionen ska kunna säga nej.

Partiledaren Johan Pehrson (L) säger till Dagens Industri att friskolereformens idéer om mer mångfald hamnat på skam när stora koncerner köper upp enskilda friskolor.

– Jag ser också hur många fina skolor med olika inriktningar har hamnat i koncerner. Det var inte därför vi ville ha mångfalden i Örebro, Gävle eller var det nu är, säger Pehrson.

L-ledaren får även frågan om han själv äger aktier i någon av skolkoncernerna.

– Ja, Atvexa har jag personligen på ISK-konto. En mycket, mycket dålig investering på hundra aktier, svara Pehrson (L).

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) reagerar starkt på att Johan Pehrson (L) talar om problemen med koncernuppköpen samtidigt som han själv försöker tjäna pengar på dem.

– Att vara emot koncerner när man själv är delaktig i en koncern och som jag tror också är den mest expansiva. Var är ryggraden?

Atvexa ägs av välfärdsentreprenörerna Lars Brune och Peter Weiderman. Brune har tagit ut stora vinstuttag ur sina vård- och omsorgsbolag.

2017 tog Atvexas ägare Lars Brune ut 11 miljoner kronor i vinstutdelning ur sitt bolag Orusthälsan, som äger olika vård- och omsorgsbolag.

Weiderman är känd för klippet på 200 miljoner när han sålde omsorgsbolaget Carema till ett riskkapitalbolag, varav hälften fördes över till hans bolag i skatteparadiset Cypern.

Atvexas affärsidé handlar inte om pedagogik utan om expansion, att växa via uppköp. Bolaget äger i dag 191 förskolor och skolor som omfattar 17 100 barn och elever samt expanderar även i Norge och Tyskland.

”I Atvexagruppen arbetar vi med utdelningar och koncernbidrag från dotterbolagen och samlar på så sätt dotterbolagens vinster i moderbolaget”, förklarade Atvexa AB i årsredovisningen 2019. 

– Det handlar om pengar. Vi vet att miljarder rinner ut från svensk skola. Det är dina och mina skattepengar som faktiskt blir någonting annat än vad det är avsett för, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S).

– Jag blir jätteförbannad helt enkelt.

AiP har bett Johan Pehrson (L) om en kommentar till skolministerns kritik. Men han har inte gett något svar.

Uppdaterat 220819: Pehrson svarar efter publicering via Twitter:

Pehrson hänvisar till ägarnas pågående utköp av bolaget från börsen. Den har en direkt koppling till den politiska kritiken mot skolbolagens vinster.

Pehrson (L) vill dock inte svara på frågan om det är rimligt att som partiledare att kritisera uppköpen och samtidigt vilja tjäna pengar på dem privat.

Socialdemokraterna går till val på ett förbud mot vinstuttag ur skolan. Men redan i våras kom regeringen med ett förslag mot just övervinsterna. Det handlade om en lägre skolpeng till friskolorna, grundat på att dessa inte har samma ansvar att tillhandahålla skolplatser som de kommunala skolorna. 

Men Liberalerna röstade nej till detta.

Atvexa lyfter just skolpengen när de förklarar sin låga affärsrisk: ”Den svenska barn- och skolpengen följer en likvärdighetsprincip vilket innebär att fristående verksamheter (som Atvexas bolag) får samma förutsättningar som den kommunala verksamheten.”

”Verksamheten är offentligt finansierad… detta innebär att exponeringen för prisrisker… samt kassaflödesrisker är låg.”

Det var på Atvexaägaren Lars Brunes omsorgsbolag Kavat Vårds äldreboende som Alliansen 2017 höll presskonferens där de sa nej till ett vinsttak i välfärden. Alliansen lyfte då Kavat Vård som ett gott exempel trots att AiP kunde visa på stora vinstuttag ur ägarbolaget.

Alliansen delar ut sitt politiska program ”Stoppa hotet mot välfärden” på äldreboendet Persikan i Kista 13 december 2017. Foto: Centerpartiet

Skolministern menar nu att Liberalernas nya utspel om vinstbegränsningar inte har någon trovärdighet.

– Nej, jag tycker det är dags att vi synar bluffen.

– Liberalernas utspel är så många och så motsägelsefulla och så enormt ineffektiva att det är svårt att veta vad som egentligen gäller. Många av deras ”begränsningar” innebär ju inte några begränsningar, utan det blir bara väldigt godtyckligt, säger Lina Axelsson Kihlblom (S).

Johan Pehrson (L) har tidigare fått kritik för att han är delägare i ett bolag som erbjuder ordningsvakter samtidigt som Liberalerna vill ge miljardbidrag till kommunerna för att hyra in fler ordningsvakter.