Så agerade Kristersson – när ”han såg det komma”

Efter den dödligaste månaden hittills i gängkonflikterna höll statsministern tal till nationen.
– Hur har det kunnat bli så här illa? Faktum är att vi är många som såg det här komma och varnade för det, säger Ulf Kristersson (M).
Men stämmer det?

2008 varnar en rapport till alliansregeringen att ”den grova organiserade brottsligheten utgör ett hot mot rikets säkerhet”.

Stockholms länspolismästare Carin Götblad tillsattes som utredare och kom 2010 med förslag på omfattande sociala insatser för att förhindra att ungdomar söker sig till kriminella gäng.

Ulf Kristersson (M), då socialborgarråd i Stockholm (2006–2010), genomför i stället stora sociala nedskärningar.

– Det fanns garanterat kriminella gäng 2011–2012. Men alla vi som var med då tyckte inte att det var ett uppenbart och lika stort samhällsproblem, säger Kristersson i Ekots lördagsintervju 2020.

Jo, det ansåg Polisen, ordagrant:

”Kriminella grupperingar… har alltmer kommit att framstå som ett påtagligt samhällsproblem”, skriver Götblad 2010 och varnar för att 5 000 unga pojkar riskerar att dras in i grov brottslighet.

Men i Alliansens valmanifest i september 2010 står det inte en rad om gängbrottsligheten.

Effekterna av Kristerssons nedskärningar framgår av den larmrapport som Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning skickade till Stadshuset 2013:

” Vi (har) nu nått gränsen för vad vi kan godta som en rimlig nivå på biståndsinsatserna och kvaliteten i det sociala arbetet… Resurserna räcker inte till”.

Budgeten för barn- och ungdomsverksamhet hade dragits ned med 24 miljoner kronor, 31 procent, 2005–2012, omsorgsbudgeten för barn och ungdom med 2,1 miljoner, trots en dramatisk ökning av anmälningarna.

Rapporten lyfter även att den fria etableringen inom välfärden försvårat samverkan mellan omsorg, skola, socialtjänst och polis.

”Socialtjänsten har fått färre samverkansytor.”

2013 startar Husbykravallerna.

Redan 2011 hade skjutningarna eskalerat så pass att det hölls en särskild debatt i riksdagen om det grova våldet. En 15-årig pojke hittades på nyåret i en trappuppgång i Malmö, skjuten i huvudet.

Men trots att våldet blev grövre och antalet anmälda brott ökade, så skär den M-ledda regeringen ned polisutbildningen 2010, från 1 700 till 141, och i snitt från över 1 000 till under 700 per år.

– Det är politisk naivitet och aningslöshet som har fört oss hit. Det är en ansvarslös invandringspolitik och en misslyckad integration som har fört oss hit. Utanförskapet och parallellsamhällena göder de kriminella gängen, säger Ulf Kristersson i sitt tal till nationen.

Men vem är det som har varit aningslös och vilken politik är det som avses?

Enligt Kristersson är ebo, asylsökandes rätt att söka eget boende, det största missgreppet.

– Jag skulle säga att det är ett av de mest fundamentala felen som svensk invandringspolitik har begått i modern tid, säger Kristersson till Expressen.

Detta när han 2019 meddelar att Moderaterna ändrat sig och nu vill avskaffa ebo.

Ebo-lagen har länge kritiserats för att ha bidragit till trångboddhet och segregation.

– Det leder till dåliga skolresultat, tidig rekrytering in till kriminalitet, säger Kristersson.

Ebo-lagen infördes av den borgerliga regeringen 1994 och röstades igenom av… riksdagsledamoten Ulf Kristersson (M).

I årets Almedalestal utvecklade Kristersson en av orsakerna till den ”misslyckade integrationen”:

– Förskolans betydelse, självklar för de allra flesta födda i Sverige. Men inte bland många kvinnor födda utanför Europa. Men det är ju de barnen som behöver förskolan allra mest!

Som socialborgarråd införde Kristersson vårdnadsbidraget i Stockholm. I Rinkeby-Kista stannade hela 14,5 procent av ett–treåringarna hemma i stället för att gå i svenskspråkig förskola jämfört med 4,3 procent i Stockholm som helhet.

Antalet barn på förskolorna i stadsdelen minskar med 350 barn 2008–2009. En kommunal förskola stänger i brist på barn. I stället öppnar privata muslimska förskolor. Tusentals barn får sämre språkliga förutsättningar 2008–2015. Många av dem är tonåringar i dag.