Har Kristersson rätt om invandrades försvarsvilja?

Vad har Ulf Kristersson (M) för fog för att påskina att invandrade är mindre villiga att försvara Sverige? Foto: Nina Andersson/Regeringskansliet och Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Statsminister Ulf Kristersson (M) sår tvivel på om invandrade är beredda att fullgöra sina skyldigheter och försvara sitt nya hemland. Men vad har han egentligen på fötterna för ett sådant påstående?