M vill lagstifta mot Kristerssons nedskärningar

Ulf Kristersson (M) föreslår att det ska skrivas in i socialtjänstlagen att socialtjänsten ska prioritera det förebyggande arbetet, som ett led i kampen mot ungdomskriminaliteten.

Som socialborgarråd i Stockholm skar Kristersson ned så hårt på de sociala insatserna för ungdomar i utsatta områden att stadsdelen Rinkeby-Kista slog larm.

I dag presenterade Ulf Kristersson nya moderata förslag för att få ungdomar ut ur kriminella kretsar, såsom fler häktningar av unga och avskaffande av ”ungdomsrabatten” för dömda över 18 år. Kristersson efterlyser även att fler unga ska kunna omhändertas enligt Lagen om vård av Unga (LVU) och ökade sociala insatser och samverkan.

Redan 2013 varnade Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning för att omhändertagandet av barnen inte fungerade. Larmrapporten skickades i desperation till Stockholms kommunledning, med skarp kritik mot de nedskärningar som Kristersson genomfört.

” Vi (har) nu nått gränsen för vad vi kan godta som en rimlig nivå på biståndsinsatserna och kvaliteten i det sociala arbetet… Resurserna räcker inte till för insatser till de barn/ungdomar som befinner sig i ett skede då öppenvårdens insatser skulle kunna göra skillnad”, skrev stadsdelen.

Rinkeby-Kista hade inte längre råd att hantera barn ”med komplexa problem”. Det hade kö till insatser inom öppenvården, som ”behöver dubbla eller tredubbla insatserna för att möta behoven”.

Stadsdelen påtalade att budgeten för barn och ungdom hade minskat med 81,3 miljoner eller 16 procent 2005–2012. Pengarna till individ- och familjeomsorgen hade minskat med 2,1 miljoner. Trots ”en markant ökning” av anmälningar till barn- och ungdomsenheten.

Ungdomsenheten hade 245 anmälningar januari–mars 2012, en ökning med 35 procent jämfört med året innan.

”Svårigheterna för social omsorg att genomföra sitt uppdrag enligt lagens intentioner för de barn och ungdomar som är socialtjänstens målgrupp… har accelererat de senaste åren.”

Socialborgarråd 2006–2010 var Ulf Kristersson (M).

I dag föreslår partiledaren Ulf Kristersson att ”Socialtjänstens uppdrag att prioritera det förebyggande arbetet ska förtydligas i socialtjänstlagen”.

Socialborgarrådet Ulf Kristersson gjorde tvärtom.

Under det rödgröna styret i Stockholm 2002–2006 ökade tillskotten till stadsdelarnas individ- och familjeomsorg årligen med 4,25 procent. Men Kristersson skar ned till en sjundedel, 0,65 procent i snitt.

Effekterna blir förödande, ska det visa sig.

I larmrapporten 2013, som går till Kristerssons efterträdare Anna König Jerlmyr (M) beskrivs även hur den borgerliga privatiseringspolitikens baksidor slår. Rinkeby-Kista konstaterar att den fria etableringen inom förskola, skola och sjukvård försvårat samverkan med socialtjänsten, Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och polisen.

”Socialtjänsten har fått betydligt färre samverkansytor.”

De ekonomiska incitamenten i vårdvalet gjorde till exempel att barnavårdscentralen flyttade från Husby 2008 varpå samarbetet med socialtjänsten upphörde.

Skolorna tar allt mindre ansvar och menar att socialtjänsten ska ta hand om problemen. Arbetsbelastningen gör att erfaren personal på socialkontoret slutar.

”Utvecklingen är oroande. Kvaliteten i det sociala arbetet är beroende av kontinuitet i kontakterna med klienterna.”

2008 inför Alliansen dessutom vårdnadsbidraget. I Rinkeby-Kista stannar hela 14,5 procent av ett–treåringarna hemma med vårdnadsbidrag i stället för att gå svenskspråkig förskola. En kommunal förskola i Husby tvingas stänga på grund av vikande barnunderlag på grund av vårdnadsbidraget och fristående muslimska förskolor.

De barn som var hemma med vårdnadsbidrag istället för att gå i svensk förskola är idag 13 år gamla.

I maj 2013, bara ett par veckor efter larmrapporten, startar Husbykravallerna.