Regeringens politik riskerar förvärra kriminaliteten

Regeringens ovilja att stötta kommuner och regioner slår mot skolan och barnen. Och unga som slås ut riskerar att dras in i kriminalitet, skriver Soto Runevall, ordförande för Demos S-studenter Växjö.

Den högerkonservativa regeringens passivitet riskerar få enorma konsekvenser för skolan – men även att förvärra kriminaliteten, skriver Alexander Soto Runevall, ordförande för Demos S-studenter Växjö.