Lisa Nåbo: Vi måste införa ett investeringsmål

Vii måste visa att vi är beredda att öppna plånboken och betala för framtiden. Annars kommer vi aldrig kunna finansiera den nya politik som håller på att formuleras. Därför behöver vi ett paradigmskifte i finanspolitiken, skriver SSUs ordförande Lisa Nåbo. Foto: SSU

Sveriges unga har ärvt en investeringsskuld från tidigare generationer. När Socialdemokraterna nu ska ta fram ett partiprogram för att föra Sverige in i 2030-talet måste vi erkänna det uppenbara: Vi behöver ersätta det finanspolitiska ramverket och införa ett investeringsmål för att finansiera de reformer som kan få Sverige på rätt riktning.

I ett soligt Almedalen talade Magdalena Andersson inför 3300 åhörare om den politiska fråga som jag ägnar mina dagar åt – ungas livsvillkor. Hon beskrev hur hennes generation växte upp med övertygelsen om en bättre framtid än sina föräldrar. Utvecklingen gick åt rätt håll, fredsavtal undertecknades och murar revs. I dag växer unga upp med en motsatt utveckling – ökande inkomstklyftor och minskad sammanhållning.  Vi har gått i en marknadsskola söndertrasad av vinstintressen. Barn ser sina vänner rekryteras av kriminella gäng. Kriserna byter av varandra, krigen blir fler och demokratierna färre. Pessimismen bland unga är rekordhög och 68 procent upplever att samhällsutvecklingen går åt fel håll, en naturlig följd av att samhället dragit sig tillbaka. 

Socialdemokraterna behöver starkare politik för att vända utvecklingen. Därför är det lovande att Socialdemokraterna tillsatt elva arbetsgrupper som jobbar intensivt med politikutveckling – för en ny riktning för Sverige. Med framtagandet av det nya partiprogrammet tar vi oss an uppgiften att vända utvecklingen i Sverige och formulera nya svar på samhällsproblemen. Det är glädjande att vi börjar prata mer om vår egen politik och inte bara kritiserar andras. Men vi måste också visa att vi är beredda att öppna plånboken och betala för framtiden. Annars kommer vi aldrig kunna finansiera den nya politik som håller på att formuleras. Därför behöver vi ett paradigmskifte i finanspolitiken. 

Investeringarna behöver finansieras, och om Socialdemokraterna med trovärdighet ska föra Sverige in i 2030-talet måste vi visa att vi är redo att betala notan. 

Lisa Nåbo

Behoven av investeringar för att rusta Sverige är stora. Det är uppenbart att marknaden ensam inte kommer bygga bostäder som unga har råd med, klimatsäkra våra städer eller bygga ut järnvägen. SSUs och Byggnads rapport ”Sverigelyftet” visar att 150 miljarder per år saknas i investeringar i bostäder och infrastruktur. Uteblivna satsningar kommer få stora konsekvenser för klimatet, jobben och välfärden. 

Investeringarna behöver finansieras, och om Socialdemokraterna med trovärdighet ska föra Sverige in i 2030-talet måste vi visa att vi är redo att betala notan. Sveriges rikaste kan vara med och bidra mer genom en förmögenhetsskatt, för i ett land där klyftorna stiger kommer samhällsgemenskapen alltid urholkas. Men jag tror inte att det stannar där, vi behöver göra mer än så.

Att lämna 90-talsmentaliteten och ersätta det finanspolitiska ramverket med ett investeringsmål är ett naturligt och nödvändigt nästa steg i den resa Socialdemokraterna har påbörjat. Att Sverige har en av Europas lägsta statsskulder är bra, men en klen tröst när min generation ärver en investeringsskuld som är större än på länge. Valet står mellan att genomföra nödvändiga investeringar nu, eller vänta tills behoven växt sig ännu större. Jag orkar faktiskt inte vänta längre.

Ambitionen att vända utvecklingen för Sveriges unga får inte stanna i Almedalen. Vi behöver inte sympati, vi behöver reformer och investeringar. För att återfå ungas förtroende för politisk förändring behöver Socialdemokraterna signalera att vår framtid är värd att betala för. Efter Almedalen blir jag stärkt i min övertygelse att Sveriges inte är fattigt, utan det är orättvist. Endast politiskt mod kan vända utvecklingen. 

Lisa Nåbo
förbundsordförande SSU