Öka öppenheten om vilka som vandrar mellan kapitalet och makten

Det finns många politiska vinster för Socialdemokraterna med att gå fram med politiska förslag för ökad öppenhet kring konsultföretag som säljer politiska påverkanstjänster skriver två socialdemokrater i AIP.