Maja Fjaestad: ”Håll europatanken vid liv – gå och rösta”

”Vi måste ha klart för oss att vårt Europa är dödligt. Det kan dö. Det hänger på vilka val vi gör och de valen måste vi göra nu”
I slutet av april höll Frankrikes president Emmanuel Macron ett uppmärksammat tal om Europas framtid på Sorbonneuniversitetet i Paris, där har underströk Europas sårbarhet.

Inför valen till Europaparlamentet finns en stor oro i EUs medlemsländer. De opinionsvindar som finns i nästan alla europeiska länder pekar mot ett mer högerpopulistiskt parlament. Men det är också farligt att beskriva utgången i parlamentsvalen som redan given –  för som Macron säger är det upp till oss vad vi vill göra av vårt europeiska samarbete.

Det är vi som har skapat europeisk sammanhållning, och det är en konstruktion som kan rivas om vi tar den för given och inte fortsätter att kämpa för den.

Det finns anledning att både reflektera över och inte fastna i pessimismen. Även ett parlament med andra styrkeförhållanden torde kunna hitta kraft till lagstiftning. Att de anti-europeiska partierna växer blir också en paradox: EU-parlamentet riskerar att fyllas på med partier som inte är intresserade av EU-lagstiftning, utan vill använda institutionen som plattform för sina nationella kampanjer. Inför denna möjlighet får vi inte stå naiva.

Och visst handlar även president Macrons tal om fransk, nationell, politik – om energifrågor, handel och kulturpolitik – men de gemensamma frågorna är också tydliga. När Macron säger att ”vårt Europa kan dö” så påminner han oss om något viktigt: det är vi som har skapat europeisk sammanhållning, och det är en konstruktion som kan rivas om vi tar den för given och inte fortsätter att kämpa för den.

EU har onekligen starka och svaga sidor. Macron lyfter fram hur samarbetet utvecklades under pandemin, hur länderna så småningom kom samman till gemensamma ekonomiska krispaket såväl som om gemensam vaccinupphandling. Samtidigt är presidenten självkritisk om hur demokratin inte ökat i Europa under de senaste åren. Vi har varit, säger han, för rädda för förändring. Innovationskraften inom de demokratiska frågorna har varit för svag.

Lägg din röst på demokratiska partier som värnar om fred, frihet och sammanhållning.

Det är i en orolig samtid som Europas länder går till val den här gången. Europas säkerhetspolitik är på en helt annan plats än inför det förra parlamentsvalet, men tyngden av frågan i olika länder beror också på geografisk närhet till Ukraina. EUs institutioner, som alltid består av länder med olika agendor, kommer att bestå av länder med olika grad av existentiell rädsla för den säkerhetspolitiska situationen också efter valet. Att göra fred och frihet till en gemensam fråga kommer att behöva vara ett aktivt arbete, för att inte splittra utan hitta gemensam grund i frågan.

Europa är dödligt, men det bästa sättet att hålla europatanken vid liv är förstås: gå och rösta den 9 juni. Lägg din röst på demokratiska partier som värnar om fred, frihet och sammanhållning.

Maja Fjaestad är forskare vid Karolinska Institutet och före detta statssekreterare