Kalle Olsson: ”De kan rasera allas vår framtid”

Strax innan Donald Trump installerades som president publicerade New York Review of Books en artikel som visade sig vara obehagligt förutseende. Artikeln gick igenom de konstitutionella grunderna att stoppa en president som tappat förståendet och är på väg att förvandla planeten till radioaktiv aska. Artikelns slutsatser var inte särskilt lugnande; procedurerna för att avlöva en president sina maktbefogenheter är komplicerat. Vi får snarare sätta vårt hopp till att personer i nyckelpositioner har kurage nog att inte verkställa ett oåterkalleligt vansinnesbeslut. I efterhand har det framkommit att just sådana förberedelser vidtogs inom den högsta militärledningen, två dagar efter att Donald Trump eldat sina anhängare att storma Kapitolium.  

Det är ett lika absurt som oacceptabelt faktum att ett fåtal personer har mandat att avfyra vapen så kraftfulla att de kan förinta allt levande. För så är det med kärnvapen, precis som Olof Palme uttryckte det: ”De kan rasera allas vår framtid, vår egen och våra barns och barnbarns. Allt det fina som det tagit årtusenden av mänsklig möda att bygga, vår litteratur, vår arkitektur, alla våra traditioner och seder – allt riskerar att en dag helt enkelt vara borta”.

Lika imponerad som jag blir av Greta Thunberg och de miljontals människor som följer i hennes fotspår, lika förvånad är jag över avsaknaden av en global, högljudd rörelse mot kärnvapen. Utan att jämföra eller gradera hot är det svårt att i dag se något annat enskilt hot som är lika akut som kärnvapenhotet. Klimatförändringarna hotar visserligen också vår existens, men där finns fortfarande lite tid att vända utvecklingen. Kärnvapenhotet är inget som väntar runt hörnet, det är ingen eventualitet – det har hängt som en mörk skugga över mänskligheten i mer än ett halvt sekel.

Svensk socialdemokrati har en lång och stolt tradition av att verka för nedrustning och avspänning. Ett arbete som fortsätter in i våra dagar. För ett drygt år sedan beslutade den S-ledda regeringen att inrätta ett kunskapscenter om kärnvapennedrustning som bland annat ska bidra med forskning och analyser till gagn för Sveriges diplomatiska arbete för en kärnvapenfri värld. Initiativ som detta kan sättas i ett historiskt sammanhang där socialdemokrater som Alva Myrdal, Olof Palme, Anna Lindh, Margot Wallström har agerat pådrivare för nedrustning och avspänning. Det arbetet måste tas vidare av nya generationer. Ty så länge det finns kärnvapen finns också risken att de kommer att användas.

Kalle Olsson är riksdagsledamot (S) från Jämtland