Godkände att ta hand om egna barn som praktik

Camilla Eriksson är barnskötare och skyddsombud på Kommunal. Hon tycker det är uteslutet att praktik ska kunna kvittas mot att ta hand om sina egna barn. Foto: Alexander Bygdén AIP

Något som utbildningsföretaget Cady, som AIP granskat, trycker på är möjligheten för studenterna att få tillgodoräkna sig tidigare erfarenheter. För att testa vad som kan räknas som erfarenheter så utger sig AIPs reporter för att vara intresserad av att läsa barnskötar­utbildningen.

AIP har granskat utbildningsföretaget Cady training academy AB som anlitas av flera kommuner för att tillgodose kompetensbehovet i välfärden. Läs huvudartikeln här.

Alla kan kalla sig barnskötare men Kommunal tog nyligen ett kongressbeslut att de ska verka för att titeln skyddas. Vanligt är att ha gått barn- och fritidsutbildning via antingen gymnasiet eller komvux, berättar Camilla Eriksson som är barnskötare och skyddsombud. Hon tycker det låter konstigt att Cady erbjuder utbildningar som kan betas av på några månader.

– Ja alltså, jag har ju lite svårt att tro då att man får rätt kunskap, säger Camilla Eriksson.

Hon beskriver arbetspraktik som en central del för att lära sig att tillsammans med förskolelärare följa läroplanen och ge barnen chans att utvecklas. Att det skulle kunna motsvaras av att ta hand om sina egna barn ser hon som helt uteslutet.

Också Cady beskriver praktiken som viktig och att valideringsprocessen därför är noggrann.

– Vi tar alltid en kontakt och vi har en anställd som jobbar hos oss som tittar på de papper som lämnats in från arbetsgivaren, låt säga att en person har jobbat på en skola som elevassistent så kollar vi av på en checklista att personen har gjort de moment som ingår i vår praktik och det måste finnas en ansvarig, till exempel rektor på skolan som skrivit under som vi kan dubbelkolla allt med, säger Katarina Thur, pedagogiskt ansvarig på Cady.

Om man till exempel tagit hand om sina egna barn kan man få räkna det som arbetspraktik på förskola? 

– Nej det får man tyvärr inte, det måste vara någon i branschen som kan ställa sig bakom det, säger Katarina Thur.

När AIP skickar in ansökan om att få föräldraledighet med egna barnen som arbetspraktik frågar Cady efter en ansvarig som kan skriva under dokumentet. Barnens mamma skriver då under intyget om föräldraledighet som sedan skickas in igen. 

Inom några dagar kan föräldraledigheten hemma med de egna barnen valideras att gälla som motsvarande åtta veckors arbetspraktik i förskoleverksamhet.

– Det är ju egentligen ett hån mot oss som yrkesgrupp att våra kunskaper i yrket inte ska räknas, vi har en yrkesstolthet och yrkeskunskaper som krävs för att uppnå kraven i skollagen, det är ändå en skolform, säger Camilla Eriksson.