Elever känner sig lurade av utbildningsföretag som anlitas av kommuner

Bilden är ett montage av en skärmdump från cady.se samt fakturor från flera kommuner ekonomienheter.

Välfärden skriker efter utbildad arbetskraft, men till många jobb som kräver en lång utbildning erbjuder ett snabbväxande utbildningsföretag en genväg. Mot betalning fås diplom efter en kortare webbkurs samtidigt som företaget lovar i annonser att nio av tio studenter får jobb.
Flera kommuner har köpt tjänster för att snabbt kunna få papper på att personalen är utbildad men hur pass mycket lär sig eleverna? Och hur går det egentligen för eleverna som köper utbildningar på avbetalning i stället för att gå längre men statligt finansierade utbildningar?

– Alltså nu i efterhand tänker jag bara vad fan och jag har kommit i kontakt med så många människor runt om i hela Sverige som läst flera olika utbildningar och är i samma sits och som blivit hotade av företaget när de klagat, säger den tidigare studenten Julia i Bengtsfors som inte vill ha med sitt efternamn i tryck eftersom hon fortfarande mår dåligt av upplevelsen. 

Aktuellt i Politiken har granskat utbildningsföretaget Cady training academy i Göteborg, ett företag som kantas av anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, Konsumentverket, indragna certifieringar och kritik från branschorganisationer men som ändå anlitas av det offentliga för stora belopp trots att det finns vedertagna utbildningar som är helt gratis. 

Företaget Cady Academy AB startades 2007 och har de senaste åren gjort en rejäl tillväxtresa.  I senaste bokslutet, för räkenskapsåret 2020, kunde de redovisa en omsättning på över 18 miljoner kronor med en hög vinstmarginal. 

Cady listar fördelarna med företaget och framhåller bland annat att utbildningarna är helt på distans, kan läsas i valfri takt och kombineras med arbete. Dessutom startar utbildningar direkt efter att avgiften är betalad så studenten behöver inte vänta på att en termin ska börja eller tajma in ett ansökningsdatum långt innan kursen börjar. 

En nackdel skulle kunna vara att kurserna kostar en hel del pengar, speciellt i jämförelse med att det finns etablerade utbildningar som är gratis antingen via yrkeshögskolor eller via komvux. En annan nackdel är att skolan inte kan ge några betyg eller officiella intyg för kvalificerade utbildningar. 

Dock går kurserna att delbetala och en fördel som framhålls är att kurserna går att läsa mycket snabbare än vid vanliga lärosäten. 

I varje kursbeskrivning står det vad kursen motsvarar i tid på en konventionell utbildning. Till exempel två år för fritidsledarutbildningen som är en yrkesutbildning som finns på flera folkhögskolor i Sverige men som kan betas av på några månader online hos Cady. 

– Det finns de elever som har god studieteknik och kan klara av utbildningarna på halva tiden men det är väldigt vanligt med att livet kommer emellan och att elever kan använda längre tid att läsa klart utbildningen, säger Katarina Thur, pedagogiskt ansvarig på Cady.

Dessutom framhålls i annonserna att nio av tio studenter får jobb under eller efter utbildning. 

I en fråga på Cadys Facebook­sida svarar företaget vidare på hur statistiken är framtagen: 

”Svårt att säga då vi inte följer upp elever på det viset efter det att dom slutat. Men ca. 60% av eleverna kommer direkt från arbetsgivare eller organisationer där antingen arbetsgivaren eller eleven själv betalar utbildningen så dom flesta arbetar redan inom sitt område men behöver en utbildning.” svarar Cady. 

Företaget listar själv flera kommuner och organisationer som köpt utbildning till sin personal. Till exempel finns Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad, Södertälje kommun, Helsingborgs kommun, Oxelösund kommun, Landskrona stad och Dals-Ed kommun med sina loggor på Cadys hemsida. 

På hemsidan finns också stiftelserna Omställningsfonden och Trygghetsrådet som ägs av fackförbund, näringslivet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Likaså finns flera privata omsorgsföretag som Gnistan hvb, Crewford care, Astrea ab och Norrbehandling, 

Cady har också flera inlägg på sin Facebooksida om samarbeten med kommuner och bemanningsenheter som de menar vänder sig till dem när de vill rekrytera. Till exempel ska socialresursförvaltningar velat ha in ansökningar från dem som läst till barnskötare, fritidsledare, socialpedagog eller undersköterska. 

När Aktuellt i Politiken begär ut fakturor från flera av kommunerna visar det sig att de har köpt in utbildningar till sin personal för att de ska bli bland annat fritidspedagoger och socialpedagoger. 

– Jag ville verkligen utbilda mig till apotekstekniker men YH-utbildningen skulle inte starta den här terminen och jag ville ju ha jobb snabbt, berättar Julia i Bengtsfors. 

Utbildningen på Cady är visserligen inte CSN-berättigad som YH-ubildningen men hade fått väldigt många positiva recensioner på flera utbildningssajter på nätet. 

– Det kändes väldigt seriöst och det gick att dela upp betalningen så jag började samma vecka, jag hade ju inget jobb utan ville bara komma igång, säger Julia. 

Efter några veckors plugg hade hon nått fram till sommarlovet. 

– Det var förinspelade videoklipp och sedan skulle vi sammanfatta lite i en skrivuppgift vad vi lärt oss, det kändes inte alls särskilt seriöst. Jag fick till och med dra ut på det för att det inte skulle verka för oseriöst att jag blev klar direkt. 

Efter sommaren skulle Julia göra sin praktik i sex veckor, sista delen av utbildningen, något som alla studenter ansvarar för att ordna själva. 

– Men då fick jag ett mejl från apoteket som jag pratat med innan att det blivit fel, deras kedja tar inte emot studenter från Cady. 

Julia  hör av sig till ytterligare en apotekskedja men får också där svaret att de inte tar emot praktikanter från Cady. När Julia hör av sig till Cady får hon rådet att söka på ett enskilt apotek som ska ha tagit emot praktikanter. 

– När jag kollade upp det så låg det i Trollhättan och det är ju alldeles för långt för att pendla. 

I sin förtvivlan söker Julia på internet och hittar en äldre artikel. 

– Apoteksföreningen varnar för Cady och de har flera gånger varit i kontakt med företaget som de anser vilseleder studenter, säger Julia. 

Branschföreningens medlemmar anställer nämligen bara dem som läst apoteksteknikerutbildningen på en godkänd yrkeshögskola. 

– Det känns så pinsamt, jag känner mig så lurad att jag inte kollade upp det här, säger Julia. 

Men frustrationen tar överhand och Julia bestämmer sig för att söka mer information. 

– Då fann jag en grupp på Facebook där flera personer skrev om sina erfarenheter av Cady och jag fick kontakt med många som gått olika utbildningar, allt från medicinsk administratör till tandsköterska men som sedan inte kunnat få jobb för att de måste ha en riktig utbildning. 

Helt plötsligt började ett stort antal nystartade konton dyka upp i Facebookgruppen och tala väl om Cady, berättar Julia. 

– Sedan fick hon som startat gruppen ett privatmeddelande från Cady om att de skulle polisanmäla henne om de inte tog ner gruppen och hon blev rädd och gjorde det, säger Julia. 

I dag jobbar Julia som just apotekstekniker på samma apotek som hon inte fick praktikplats på, men inte tack vare Cady. 

– Jag sökte till den riktiga utbildningen som är CSN-berättigad och efter 300 yrkeshögskolepoäng känner jag att det är skrattretande att Cady ens kallar sina kurser för utbildning. 

Cady menar dock att det är en olycklig situation byggd på missförstånd.  

– Innan vi startade utbildningen pratade vi med alla HR-avdelningar vi kunde få tag på hos apoteken och vid det tillfället var de enhälligt positiva. De sa att det är upp till apotekschefen att bestämma vilken utbildning man kräver, säger Katarina Thur på Cady.

Numera är Cadys  utbildning till apotekstekniker stängd för privatansökningar, endast uppdragsutbildning åt företag genomförs där det finns ett stort behov. Men Cady berättar att de planerar att starta upp en vanlig YH-utbildning och har ansökt om detta hos YH-myndigheten.

Kvaliteten på Cadys utbildningar är Julia inte ensam om att tvivla på. Till Allmänna reklamationsnämnden finns en rad anmälningar där anmälarna uppger att arbetsplatser inte vill varken låta dem ha praktik eller anställning eftersom det krävs andra utbildningar för det. 

Bland annat skriver en anmälare om att ingen del av psykiatrin inom region Värmland godkänner utbildningen till psykiatriundersköterska. 

– Vi har tusentals elever och några av dem kan då bli missnöjda, därför uppmanar vi dem att anmäla så att ärendena kan prövas av en oberoende part, säger Torsten Reinhardt, Chef administration & ekonomi på Cady.

Cady har alltså inte behörighet att ge några officiella betyg eller intyg förutom de diplom de själva delar ut. Men ambitionen har funnits. Cady har gjort ett stort antal ansökningar till YH-myndigheten för att få utbildningar kvalificerade som yrkesutbildning, men fått avslag. 

Företaget har dock under en tid varit certifierade som utbildningsföretag hos Almega, utbildningsföretagens branschorganisation. Dock valde Almega att dra tillbaka auktoriseringen eftersom Cady inte uppfyllde kraven. 

– Därmed beslutade Utbildningsföretagen om att frånta Cady Training Academy kvalitetsauktorisationen 2 april 2020. I maj 2020 beslutades också om att utesluta Cady Training Academy ur Utbildningsföretagen, skriver Johan Winsborn, kvalitets- och auktorisationsansvarig på Almega till AIP. 

På sin hemsida skriver Cady att detta beror på att de och Almega har olika syn på utbildning.

I april 2021 skriver Cady på sin hemsida att de väljer att börja avveckla sina utbildningar till undersköterska eftersom regeringen lagt ett remissförslag om att undersköterska ska bli en skyddad titel med legitimationskrav. Dock väljer de att ha kvar fortbildningar för undersköterskor samt utbildningen till vårdbiträde, som inte är en skyddad titel med kvalifikationskrav. 

De utbildningar som finns kvar i Cadys digra utbildningskatalog är inte skyddade yrkestitlar men flera, speciellt inom välfärdsyrkena, finns det utbildningar som är vedertagna av arbetsgivarna på till exempel Yrkeshögskola, Folkhögskola eller Komvux. 

Läs mer om när AIP granskar Cadys barnskötarutbildning som får facklig kritik.