Förorter riskerar att bli nya bruksorter varnar ledaren för valanalysen

Gabriel Wikström, tidigare folkhälsominister och den som ledde arbetet med Socialdemokraternas valanalys efter valet 2018. Numera är Gabriel Wikström nationell samordnare för Agenda 2030. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Att Socialdemokraterna saknar KF-representation i många utsatta områden är oroande och tvärt emot vad valanalysen kom fram till borde göras för att bygga förtroende, menar Gabriel Wikström som ledde arbetet med valanalysen efter valet 2018.

AiP har kartlagt representationen i kommunfullmäktige runt om i landet där det finns utsatta områden, stadsdelar där Socialdemokraterna får många röster i kommunvalen. Att representationen på många håll är låg ser Gabriel Wikström som ledde arbetet med den nationella valanalysen som oroande. 

– Alltså till syvende och sist om man ska vinna kommuner, men säkert också kunna bygga ett förtroende generellt för partiet så handlar det om att bygga just det här lokala förtroendet, säger Gabriel Wikström. 

Han berättar att de kom fram till att lokalförankring och långsiktigt dörrknackande är en framgångsfaktor. 

– Det här är ett förtroende som måste byggas upp under lång sikt. Det räcker inte att gå ut och knacka vart fjärde år för att få röster, säger Gabriel Wikström. 

Själv är Gabriel Wikström uppvuxen i en bruksort och menar att han kan känna att förorterna i vissa fall är i lite samma läge som brukssamhällena med stark tradition av att rösta rött varit i tidigare. 

– Man tog de här väljarna för givet och det visade sig sen att när Sverigedemokraterna dök upp som ett alternativ att det var lätt för stora väljargrupper att byta parti. Jag tror att det finns en risk på samma sätt i de här utanförskapsområdena. 

Gabriel Wikström menar att de med invandrarbakgrund kanske inte direkt kommer överge S för SD men att många kanske inte röstar på ett parti enbart på grund av ideologi utan också av vana och grupptryck från omgivningen. 

– Det är klart att om de här människorna inte känner sig företrädda av partiet, att det inte finns representanter som bor i områdena som sitter till exempel i fullmäktige och om det dyker upp ett alternativ som representerar dem bättre då kanske de väljer det. 

Men detta är inget nytt påpekar Gabriel Wikström, de slutsatser som valanalys-gruppen kom fram till efter 2018 påpekar han hade redan utkristalliserats i tidigare valanalyser. Därför hoppas Gabriel Wikström att fler på olika nivåer i partiet kommer att läsa analyserna i framtiden. Dessutom menar han att det egentligen inte är någon raketvetenskap att få en representation i olika områden, bara partiet bestämmer sig. 

– Det handlar om att avsätta resurser, både när det gäller ombudsmän och frivilliga och sedan ha uthållighet. Många gånger tycker jag att man missar den insikten. Då blir det så att man dyker upp lagom till valet och så kanske man är duktig på att verka där i syfte att få väljarna att gå och rösta och sedan så säger man att ja, det här måste vi måste hålla i. Men sedan tar den dagliga politiken och vardagen över och så blir det inte av att man bygger vidare på det man börjat, säger Gabriel Wikström. 

Fakta: Artikelserien: Sossarnas ”vita” fläckar 

Regeringen ska vända på varje sten för att stoppa den organiserade brottsligheten.  

Därför publicerar AiP en artikelserie om Socialdemokraternas representation i de bostadsområden i landet som Polisen pekat ut som extra utsatta. Där bor minst en halv miljon människor enligt folkbokföringen och i majoriteten av valkretsarna har Socialdemokraterna haft väldigt höga siffror i valen.