Färre rekommenderar polisyrket bland M- och SD-väljare

Moderaterna och Sverigedemokraterna talar om fler poliser. Men endast var tredje M- eller SD-väljare skulle själv rekommendera sitt eget barn eller barnbarn att bli polis.
Klart färre än bland S-väljarna där varannan skulle rekommendera polisyrket.

Brottsbekämpningen är en av valets viktigaste frågor. Alla partier efterlyser fler poliser och vill öka polisyrkets attraktivitet och status.

Men vad tycker partiernas sympatisörer om polisjobbet, är det något de skulle rekommendera sina närmaste?

En undersökning som Novus gjort på uppdrag av AiP visar uppenbart olika inställning till polisyrket i olika politiska läger. 

Vi har ställt frågan: ”Skulle du rekommendera ditt barn (eller barnbarn) att bli polis?”

Det visar sig att störst vilja att rekommendera polisyrket återfinns bland S-väljare där 51 procent skulle rekommendera yrket till sitt barn.

Det är långt över snittet där 38 procent svarar ja. Endast 36 procent av S-väljarna säger nej jämfört med snittet på 51 procent.

– Det är mycket glädjande! Jag tror att det beror på att S-väljare generellt sett är mer solidariska och tänker mer på det gemensamma bästa, än högerväljare. Dessutom står ju Socialdemokraterna för ett starkt samhälle och ordning och reda. Så jag tycker inte det är överraskande utan snarare ganska naturligt, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Justitieminister Morgan Johansson (S).

– Jag tror att S-väljare ser det som högern inte ser, att även arbetare har en status och ett värde. Socialdemokrater tror mer på det kollektiva, att man ställer upp för varandra, säger Lisa Nåbo, ordförande i SSU och nyutbildad polis.

Bland M- och SD-väljare är rekommendationsviljan av polisyrket avsevärt lägre och under snittet. I den gruppen är det endast var tredje, 33 respektive 34 procent, som skulle rekommendera polisyrket. Över hälften av M- och SD-väljarna, 57 respektive 58 procent, säger direkt nej.

– Jag tror att högerväljare generellt sett bryr sig mindre om det gemensamma, och helt enkelt tänker mer på sig själva. Det är själva motsatsen till polisidealet, som ju handlar om att viga sitt liv åt att skydda och hjälpa andra, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Både Moderaterna och Sverigedemokraterna vill profilera sig som partier för lag och ordning, men deras väljare är alltså mer negativa till jobbet som polis.

– För högern i Sverige är det inte fint nog att vara arbetare. De pratar om klassresor som det finaste man kan göra, men de vill inte göra livet bättre för de arbetare som varje dag kämpar för att få samhället att gå runt, säger Lisa Nåbo, SSU.

Lisa Nåbo, ordförande i SSU..

Tittar man på de olika regeringsalternativen så går skillnaderna igen. Väljargruppen som stöder M, KD, SD eller L har liknande resultat som M och SD.

Däremot är de som stöder partierna i det nuvarande regeringsunderlaget S, MP, V eller C mer positiva. 44 procent skulle rekommendera polisyrket, 43 procent skulle inte göra det.

M- och SD-väljarna har något lägre rekommendationsvilja än genomsnittet, medan S-väljarna är klart mer positiva.

Partierna är även överens om att vikten av att höja polisyrkets status. Arbetsmiljöfrågor är traditionellt en hemmafråga för Socialdemokraterna. Moderaterna lyfter oftare ökade anslag och riktade lönesatsningar, även om högerpartierna 2020 stödde ett V-krav på åtgärder för att möta ökat hot och våld mot poliser i yttre tjänst. 

– Polisyrket är ju ett väldigt tufft yrke, men vi socialdemokrater vet att det går att arbeta för en bättre arbetsmiljö även för polisen, att saker går att förändra om den politiska viljan finns, säger Lisa Nåbo, SSU. 

Förstaårselever vid polisutbildningen i Växjö 2017. Foto: Maria Persson/AiP

Alla partier går till val på fler poliser. Socialdemokraterna framhåller regeringens utbyggnad av polisutbildningen med två nya polishögskolor i Borås och i Malmö och att det nu finns fler poliser än någonsin.

I juli började 537 nyutexaminerade poliser sina anställningar ute i landet. Antalet polisanställda har ökat med 6 500 sedan ingången av 2016, och anslaget har sedan 2015 ökat med 60 procent, enligt justitieministern.

– Vi har visat att det är vi socialdemokrater som levererar på riktigt när det gäller polisfrågorna. Högern skar på sin tid ner på polisutbildningen med över 90 procent för att finansiera sina skattesänkningar. Det har vi nu vänt. Vi har byggt ut utbildningen kraftigt så att Sverige nu har fler poliser än någonsin, säger Morgan Johansson (S).

Högeroppositionen invänder att antalet poliser per capita inte ökar lika snabbt och att skjutningarna fortsätter.

– Från och med i år ökar också antalet poliser per invånare. Polisen har också större resurser, bättre verktyg och utrustning och mer kameraövervakning än någonsin. Dessutom så har lönerna ökat, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Lisa Nåbo, SSU-ordförande och polis, poängterar att kampen mot brottsligheten kräver bredare politiska insatser.

– När jag arbetade inom Polisen kände jag att visst vore det bra med fler kollegor – men det är inte det enda. Staten måste öppna plånboken nu och göra stora investeringar. Då kan vi lösa problemen med brottslighet, och det måste vi. Uppenbarligen funkar inte den borgerliga politiken genom konstanta skattesänkningar, resurser måste till. Vad menar annars Moderaterna att vi ska prioritera bort? Skolan, vården, socialtjänsten?

Fakta: Antal intervjuer: 1052. Fältperiod: 16–24/6 2022. Svarsfrekvens 61%. 
Svarsalternativ: ”Ja, absolut”, ”Ja, troligen”, ”Nej, absolut inte”, ”Nej, troligen inte”, ”Vet ej”