Daniel Färm: Dags för värderingsdriven pragmatism

Dags för värderingsdriven pragmatism, enligt AiP:s politiska redaktör Daniel Färm.

Ett valår är inte direkt nyansernas julafton. Ändå visar den svåra regeringsbildningsprocess som vi nu är inne i att socialdemokratin behöver fortsätta kombinera tydlighet kring de egna värderingarna och den egna politiken med en stark pragmatism och samarbetsvilja. Med tydlighet och värderingar kan partiet gå fram i valet och bidra till ett mer jämlikt samhälle. Men pragmatismen behövs för att kunna bilda regering efter valdagen. Kombinationen är svår – men nödvändig.

Besluten från den socialdemokratiska partikongressen nyligen var tydliga: nu ska socialdemokratin vara ännu tydligare med sin egen politik och sina egna värderingar. Det handlar om en kritik av vinsterna inom skola, sjukvård och äldreomsorg, om att fortsätta att stärka välfärden, om fler jobb med schysta villkor, om en ambitiös och rättvis klimatomställning samt – inte minst – om att knäcka den segregation som i hög utsträckning har blivit ett uttryck för vår tids klassamhälle.

en stark politik för jobben, välfärden, klimatet och att bryta segregationen är också vad som kan ge partiet ökat väljarstöd

Om detta behöver valrörelsen handla. Om detta kommer Socialdemokraterna gå till val. Om detta kommer debatten mot högerpartierna att behöva handla. En ökad tydlighet och en stark politik för jobben, välfärden, klimatet och att bryta segregationen är också vad som kan ge partiet ökat väljarstöd.

Samtidigt visar de senaste två mandatperiodernas svåra parlamentariska läge – inklusive den regeringsbildning som vi är inne i nu – att den starka socialdemokratiska pragmatismen är och har varit viktig. Det gäller även framåt. För det kommer en dag efter valet nästa år. Då behöver vi mer stabila parlamentariska förutsättningar. Därför behöver valrörelsen också bedrivas på ett sätt som inte omöjliggör en regeringsbildning efter valet.

Men detta förhållningssätt behöver gälla fler än Socialdemokraterna. Andra partier som vill samarbeta för ett grönare, mer rättvist och mer sammanhållet samhälle behöver också sätta konstruktivitet, lyhördhet och samarbetsvilja framför ultimativa krav, onödiga låsningar och ett polemiserande förhållningssätt.

finns det anledning till viss försiktig optimism

Här finns det anledning till viss försiktig optimism. Förtroende har byggts. Både Miljöpartiet och Centerpartiet har visat på en förmåga att tillsammans med Socialdemokraterna lösa också svåra frågor – nu senast om skogspolitiken och strandskyddet. Även Vänsterpartiet har visat på en vilja och förmåga att både lyfta egna hjärtefrågor och samtidigt verka för rimliga lösningar.

Låt därför valrörelsen bli en period då varje parti kan lyfta sina egna hjärtefrågor, men på ett sätt som inte skapar ytterligare splittring mellan de olika rödgröna vänstermittenpartierna. Låt perioden fram till valet – och bortom detta – bli en period med fokus på sakfrågor. Utan förnedringsklausuler. Utan politisk troféjakt. Men i stället med mycket reformlusta, engagemang och kontrast mot högerpartiernas avsaknad av hållbara svar på dagens stora samhällsproblem.

Daniel Färm är politisk redaktör för Aktuellt i Politiken