1994: Ett nytt pensionssystem ska klubbas

Våren 1994 förberedde sig Sverige för att byta pensionssystem. Det gamla ATP-systemet var underfinansierat och ett förslag till nytt system hade varit ute på remiss.