1995: Inför det första svenska EU-valet

En stor del av Aktuellt i Politiken nummer 37 1995 fylls med material om Sveriges första EU-val, som hölls 17 september. När Sverige blev medlem 1 januari 1995 utsåg riksdagen de svenska ledamöterna och mandatfördelningen skedde utifrån det senaste riksdagsvalet.