2011: Moderaterna skriver om historien

Vilket svenska parti är starkt förknippat med rösträttskampen, välfärdsstaten och kampen mot apartheid i Sydafrika? Moderaterna, om de fick säga det själva i sitt nya idéprogram 2011.
– Det där är historieförfalskning, sa tidigare statsrådet Lena Hjelm-Wallén i Aktuellt i Politiken nummer 40 2011.