1958: Extraval efter striden om ATP

”Med socialdemokratin för lagfäst pension och arbete åt alla”, skrev Aktuellt i politik och samhälle nummer 9 1958. Den kom ut ett par veckor innan Sverige gick till extraval till riksdagens andra kammare sedan koalitionen mellan S och Bondeförbundet spruckit på ATP-frågan.