”Vi ska vara hela Sveriges tankesmedja”

Trygg i grundvärderingarna – men med ambitionen att utmana. Det ser Johan Sjölander som Tankesmedjan Tidens huvuduppdrag när han tillträder som ny verksamhetschef 24 maj. 

– Vi behöver kunna ställa de obekväma frågorna, och säga till när partiet borde gå längre.

Det senaste dryga året har han pendlat mellan Stockholmsförorten Hässelby och Bryssel, som chef för S-kansliet i Europaparlamentet. 

– Det har varit ett väldigt roligt och lärorikt år här, men en väldigt hattig tillvaro. Det ska bli skönt att komma hem igen, både till Sverige och till den svenska politiken. Jag har alltid haft en stor respekt för Tankesmedjan Tiden och en fascination för idépolitiken. Jag blev politiskt medveten på 90-talet, i skuggan av Timbro och andra stora borgerliga tankesmedjor. Idéerna är väldigt viktiga för att sätta ramarna för det politiska samtalet. 

Tankesmedjan Tiden hette tidigare Arbetarrörelsens tankesmedja, och ägs av Socialdemokraterna, LO och ABF. Men Johan Sjölander menar att Tiden har potential att bli hela Sveriges tankesmedja. 

– Som den rörelseromantiker jag är ser jag det som en enorm styrka att ha de här ägarna i ryggen, som organiserar människor i hela Sverige. Tiden är och ska vara en del av den rörelsen, jag vet att det förs mycket idé-
debatt runtom i landet. 

Tankesmedjan Tiden har dock fått kritik för att ha en politisk inriktning som ligger nära partiledningens. Hur fri kan en partianknuten tankesmedja egentligen vara? 

– Jag tror att vi kan vara djupt lojala med de socialdemokratiska idéerna samtidigt som vi är självständiga och vågar utmana. Vågar inte en tankesmedja utmana så blir den irrelevant. Det kan vi göra och samtidigt vara förankrade i värdegrunden. 

Vilka politiska frågor ser du som viktigast att ni tar er an framöver?

– Vi ska hela tiden ha perspektivet: hur gör vi livsvillkoren bättre för vanligt folk? Sverige i dag är extremt kluvet och många lever långt ifrån den verklighet som makthavare befinner sig i. Det handlar inte minst om arbetarkvinnor och deras ekonomiska villkor, som är avgörande för hälsa och livslängd. Vi behöver föra en dialog med människor utanför bubblan i Stockholm. 

Johan Sjölander välkomnar att välfärdsfrågorna återigen hamnat i fokus under det senaste året, och att bristerna med det nyliberala tankesättet har blottats. 

– Vi måste bygga något starkare tillsammans ur det här, en välfärd som håller. Det får inte bara vara något vi gör under en kris. Det skapar uppgivenhet och gör att människor slutar betrakta politiken som ett verktyg för förändring. 

Men finns det inte en risk att vi mest börjar prata migration, brott och straff igen när pandemin dämpats? 

– Jo, det är en påtaglig risk. Och vi ska självklart prata om allt det som bekymrar människor i deras vardag och ha lösningar även för tryggheten, jag är inte rädd för den debatten. Men jag känner stor entusiasm inför det här uppdraget just för att en tankesmedja kan spela roll för vad vi pratar om och se till att de helt livsavgörande välfärdsfrågorna inte glöms bort, säger Johan Sjölander. 

 

Johan Sjölander

Ålder: 47 år.

Familj: Två döttrar, 11 och 14 år.

Bakgrund: Utbildad statsvetare, skrev sin uppsats i politisk teori. Började i SSU, har bland annat varit kommunsekreterare hos S i Stockholm, jobbat inom landstingspolitiken och på ABF-förbundet. Kommer senast från Europaparlamentet där han varit kontorschef för S-kansliet.

På fritiden: Tränar boxning (”dock inte så mycket under pandemin”), läser, ser på film, spelar rollspel och lyssnar på musik. ”Livemusik har jag saknat otroligt mycket under det här året.”

Kuriosa: ”Min första SSU-motion handlade om att åttonde klass bör läggas ner. Sedan har jag spelat trummor i ett jazzband en gång i tiden”

 

Tankesmedjan Tiden 

Vill skapa debatt och formulera konkreta förslag kring frågor som jämlikhet, globalisering och välfärd, samt stimulera arbetarrörelsens idéutveckling. 

Hette tidigare Arbetarrörelsens tankesmedja och grundades 2006. 

Drivs som en förening där Socialdemokraterna, LO och ABF är medlemmar. Några år efter tankesmedjans grundande flyttades den idépolitiska tidskriften Tiden, som startades 1908, över och ges sedan dess ut av tankesmedjan.