Växjö var en svår jordmån för den tidiga arbetarrörelsen

Sju platser i Växjö med historia. Foton: Ivan Persson/Kulturparken Småland AB. Ylva Säfvelin/AiP. Anton Persson/Smålands museum. Karta: Openstreetmaps bidragsgivare.

Växjö fick stadsrättigheter 1342 och är sedan gammalt en stifts- och residensstad, centralort i ett agrart präglat län. Det var ingen lätt jordmån för arbetarrörelsen att gro i.