”Våra diskussioner har varit respektfulla”

Niklas Karlsson, ordförande för S i Skåne och vice ordförande i riksdagens försvarsutskott, tidigare i våras tillsammans med Magdalena Andersson samt Annelie Karlsson. Foto: Paul Wennerholm/TT

I dag har Socialdemokraternas partistyrelse fattat beslutet att förorda ett svenskt medlemskap i Nato. Mötet skedde på Sveavägen 68 i Stockholm och i samband med det fick AiP chansen att fråga några av ledamöterna vad man tycker om beslutet.
En av dem var Niklas Karlsson, ordförande för S i Skåne och vice ordförande i riksdagens försvarsutskott.

– Jag har haft många sömnlösa nätter. Jag har jobbat med den här frågan under många år nu, inte minst som som försvarspolitiker och jag har stor respekt för komplexiteten. En sak har jag lärt mig, ju mer man lär sig desto mer komplex blir frågan.

På pressträffen framkom att beslutet inte föregicks av någon omröstning, men att beslutet inte heller var enhälligt. Har du någon kommentar till det?

– Det var inte ett enhälligt beslut, men det var inte heller, som jag uppfattade det, någon som reserverade sig. Däremot var det ett antal som hade en annan uppfattning och som framförde den mycket sakligt och respektfullt. Det visar på de olika uppfattningar som finns i vårt breda part. Det var bra att de kom fram och att det gavs rejält med tid för att vända och vrida på den här frågan som är väldigt svår och komplex. Det ska man vara ödmjuk inför.

Tidigare i veckan kom ett notis från media om att Skånes S-distrikt skulle fattat ett beslut om att man var emot att ansöka om Natomedlemskap, en nyhetsnotis som sedan dementerades. Niklas Karlsson är tydlig med att Skånedistriktet är stort och har många medlemmar. Det finns därmed de festa uppfattningar inom distriktet.

– Det har många gånger varit starka känslor. Det här är en viktig fråga för socialdemokratin. Samtidigt har våra diskussioner varit respektfulla och ödmjuka. De här synpunkterna kom väl fram på partistyrelsen. Alla perspektiven lyftes fram: både fördelarna med alliansfriheten och med ett Natomedlemskap.

Hur mår partiet i dag tycker du?

– I grunden mår partiet bra, men man ska ha respekt för att det här är väldigt viktig och stor fråga för väldigt många medlemmar. Det är inte så att den här frågan är utagerad nu. Nu har vi tagit ställning, men det kommer krävas fortsatta diskussioner, funderingar och resonemang om vår internationella hållning som parti.

Som försvarspolitiker, vad säger du om de risker som finns under ansökningstiden?

– Man ska vara medveten om att det finns risker. De riskerna finns egentligen oavsett vilket beslut som fattas. Det är viktigt att man i arbetet framöver minimerar de eventuella risker som ligger framför oss.

Man är tyngd av stundens allvar.

På pressträffen var det en journalist som frågade Magdalena Andersson hur man ska känna nu. Vad säger du, hur känner du?

– Man är tyngd av stundens allvar. Efter de här diskussionerna, när vi nu landat i ett beslut, är det viktigt att vi är ödmjuka mot de olika uppfattningarna. Att vi försöker hålla i partiet och verkligen låta det ta den tid som krävs, läka eventuella sår och fortsätta diskutera Sveriges roll i världen. Den är större än bara alliansfrihet eller ett Natomedlemskap. Det handlar om vår identitet som fredsrörelse, om nedrustning, om en kärnvapenfri värld, fred och frihet. Det arbetet måste vi bli tydliga i, vi har inte övergett det arbetet.

Niklas Karlsson påpekar att beslutet som fattas i dag innebär att det inte får placeras kärnvapen eller utländska baser på svenskt territorium.

– Det där är viktigt att fortsätt att driva.

Vill du skicka med något annat?

– Det har varit en lång och mödosam process och jag är mycket medveten om att människor i dag kanske är känslosamma och tycker att det här är väldigt svårt. Det tror jag kanske det varit för alla. Men ytterst handlar det om Sveriges säkerhet och att värna om vår suveränitet och vårt sätt att leva. Där har vi kanske haft olika utgångspunkter. Men nu är beslutet fattat och det är det vi jobbar efter.

Läs mer:

Så här tycker fler ledamöter i partistyrelsen

S fattar historiskt beslut