S byter linje och säger ja till Nato

Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiordförande, håller pressträff efter möte med partistyrelsen om Natofrågan. Foto: Fredrik Persson/TT

På söndagen fattade Socialdemokraternas partistyrelse ett historiskt beslut. Man bryter sin säkerhetspolitiska linje och kommer nu i stället att förorda en ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato.

Så kom då beslutet som alla har väntat på. Socialdemokraternas partistyrelse har på sitt möte i dag 15 maj beslutat att partiet ska verka för att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato.

Efter ett cirka fyra timmar långt möte på Sveavägen 68 i Stockholm med partistyrelsen höll partiordförande Magdalena Andersson flankerad av Ann Linde, Peter Hultqvist och partisekreterare Tobias Baudin en pressträff där beslutet presenterades och förklarades.

– Vi socialdemokrater anser att det bästa för Sverige och svenska folkets säkerhet är att vi går med i Nato. Det här är ett beslut som fattats efter mycket noggrant övervägande. Ett ställningstagande för Nato innebär att vi är beredda att frångå en säkerhetspolitisk linje som vi har haft i olika former i 200 år. Det är också en förändring i förhållande till den linje vår partikongress beslutat, sa Magdalena Andersson.

Skälen till S partistyrelses beslut är helt sammankopplat med ett före och ett efter 24 februari, det datum då Ryssland valde att fullskaligt invadera Ukraina.

– Europa, Sverige och svenska folket lever i en ny farlig värld. Den europeiska säkerhetsordning som Sverige sedan decennier bygger sin säkerhet på befinner sig nu under angrepp, sa Magdalena Andersson.

Sverige har flera olika försvarssamarbeten, men det mest djupgående är det med grannlandet Finland och Magdalena Andersson ger uttryck för att den dialog som skett mellan Sverige och Finland de senaste månaderna har varit ovärderlig.

– När Nato bildades var det inte möjligt för Finland att bli medlem och det var en av flera orsaker till att Sverige valde att fortsätta att vara militärt alliansfritt. Som militärt alliansfria länder har Sverige och Finland också kunnat bidra till avspänning och stabilitet i vårt närområde. Men det förändrades när Ryssland invaderade Ukraina och det förändras också nu när Finland avser att gå med i Nato, sa Magdalena Andersson.

Om Sverige skulle vara det enda landet i Östersjöregionen som inte är med i Nato skulle Sverige hamna i ett mycket utsatt läge, påpekar hon vidare. Det kan inte uteslutas att Ryssland då skulle utöka pressen på Sverige.

Om bara Finland skulle gå med i Nato skulle det försvarssamarbete de båda länderna har få stå tillbaka för ett ökat fokus från Finlands sida på Nato. Något som skulle minska Sveriges försvarsförmåga i en tid när den i stället behöver stärkas.

– Vi bedömer att det bästa för vårt lands säkerhet är att Sverige söker medlemskap i Nato och att vi gör det nu tillsammans med Finland, säger Magdalena Andersson.

Som en del i beslutet kommer Socialdemokraterna att verka för att Sverige, om ansökan godkänns av Nato, uttalar unilaterala förbehåll mot utplacering av kärnvapen och permanenta baser på svenskt territorium.

– Ett Natomedlemskap är inget hinder för att vara en aktiv röst för nedrustning och mot kärnvapen. Danmark och Norge visar att det går att bedriva en aktiv socialdemokratisk politik även om man är med i Nato. Sverige ska fortsätta att vara en stark och konstruktiv röst i den globala kampen mot klimatkris, fattigdom, terrorism men för mänskliga rättigheter, jämställdhet, fredlig konfliktlösning och en världsordning baserad på folkrätten, avslutade Magdalena Andersson.