”Man måste väga argumenten mot varandra”

En av ledamöterna i partistyrelsen, Karin Wanngård, Stockholm, anländer till Sveavägen 68. Foto: Fredrik Persson/TT

Ett historiskt beslut. Det verkar vara den sammantagna uppfattningen om det beslut Socialdemokraternas partistyrelse fattade i dag.

Vad tycker du om dagens beslut?

Teresa Carvalho. Foto: Riksdagen

Teresa Carvalho, Östergötland:

– Jag tycker att det är rätt beslut givet omständigheterna. Beslutet bottnar i den dramatiska utvecklingen i närområdet. Det började egentligen i december när Ryssland uttalade hot och krav på Sverige, Finland och Ukraina och som sedan följdes upp i februari när Ryssland invaderade Ukraina.

Tycker du att det var ett jobbigt beslut att fatta?

– Det är en stor och komplex fråga, men för egen del så tycker jag det var rätt beslut och det har jag landat i sedan en tid tillbaka. Men det är inget som jag har gått och drömt om, men händelseutvecklingen har gjort att det vuxit fram hos mig och det har även partiets dialogprocess bidragit till.

Har det för din del varit tillräckligt med tid?

– Ja, det tycker jag. Det har inte kommit fram nya argument nu, utan det är ju en bedömningsfråga och man måste väga argumenten mot varandra. I den bästa av världar hade vi kanske kunnat ha mer tid, men för partistyrelsen tycker jag att det har varit tillräckligt med tid.

Lawen Redar. Foto: Maria Persson/AiP (arkiv)

Lawen Redar, Stockholm:

– Det är ett historiskt beslut. Det är det största politiska beslutet jag kommer få vara med och fatta under mitt politiska liv. Det är inte ett färdigt arbete, det här kommer att ta tid. Både implementering och arbetet framåt för Sveriges riksdag och med regeringen. Sammanfattningsvis är jag stolt över att ha fattat det här beslutet i dag sett till argumentationen att vi har mindre och mindre förutsättningar att kunna bygga försvarspolitiska bilaterala allianser. Eftersom Finland har trätt in är det den enda vägen vi har. Vi måste vara med de övriga nordiska länderna för att bygga upp en säkerhetsstruktur för vårt land i den här nya säkerhetspolitiska tiden.

Hanna Westerén. Foto: Maria Persson/AiP (arkiv)

Hanna Westerén, Gotland:

– Det känns gott att vi har landat i ett beslut. Det har, med tanke på förutsättningarna, varit en väldigt gedigen process. Vi har haft respekt både för läget och för varandra. Det är skönt att vi kommit i mål. Det känns både lätt och svårt samtidigt.

Fredrik Lundh Sammeli. Foto: Riksdagen

Fredik Lundh Sammeli, Norrbotten:

– Det är ett historiskt beslut. Det är skönt att vara framme vid denna tidpunkt. Det har varit bra dialog ute i partidistrikten och runt om i partiorganisationen och en jättebra diskussion här. Det är svåra frågor, det kanske är den mest komplexa politiska frågan vi har. Men jag är övertygad om att vi har landat i det som är det bästa för Sverige.

Karin Wanngård. Foto: Stockholms stad

Karin Wanngård, Stockholm:

– Det är ett väl avvägt beslut och jag kan konstatera att vi har diskuterat och vi har lyssnat in medlemsdialoger och den säkerhetspolitiska analysen och nu har vi hamnat i ett beslut om att ansöka om Natomedlemskap. Det är ett beslut som jag stödjer till 100 procent.