Trygghet och studiero – läxan från Storvretskolan

Stefan Löfven och Anna Ekström i samtal med några elever på Storvretskolan i Tumba. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

– Trygghet, studiero och goda kunskapsresultat går hand i hand.
Det säger utbildningsminister Anna Ekström (S) efter att hon tillsammans med statsminister Stefan Löfven på fredagen besökte Storvretskolan i Botkyrka.

Storvretskolan i kommundelen Tumba har några omtumlande år bakom sig. Så sent som 2019 var problemen så omfattande att Skolinspektionen beslutade om åtgärder på skolan. Skolinspektionen tillsatte två rådgivare som skulle följa och bistå den nya skolledning som utsågs, och även kommunens förvaltning var involverad genom bland annat återkommande verksamhetsuppföljningar och att ge ekonomiska förutsättningar.

– Skolledningen jobbade stenhårt med att få reglerna att fungera och se till att det blev lugnt på skolan. Man gjorde också omfattande kartläggning av elevernas kunskaper och jobbade med kompetensutveckling, sa Birgitta Zelezny-Ulvered, tillförordnad grundskolechef i Botkyrka, när hon beskrev hur kommunen tagit tag i problemen för de två gästande statsråden.

Skolledningen sökte också samarbeten för att ta fram en fotbollsprofil – för att lösa problemen räckte det inte med att bara vara en skola utan man behövde också ge ett mervärde.

– Bildningsuppdraget är förstås det största och viktigaste uppdraget vi har men för att lyckas med det behöver vi annat också, speciellt i den här kontexten, sa Birgitta Zelezny-Ulvered.

På bara nio månader lyckades Storvretskolan vända utveckling och bli godkänd på alla punkter av Skolinspektionen. Förra året svarade 98 procent av eleverna att de känner sig trygga i skolan.

Besöket stärkte Anna Ekström i uppfattning att de politiska förslag som regeringen har lagt går i rätt riktning.

– Vi är ju på gång med flera lagändringar, bland annat ska det bli lättare att stänga skolor som har stora återkommande brister och vi vill också ha en nationell plan för trygghet och studiero där man har klara och tydliga regler.