Schori skriver bok om bortglömd socialistisk stjärna

Pierre Schori har skrivit en bok om Carl Sandburg. Foto: Sara Appelgren/Ordfront

Många är det som missat storheten i östgöten Carl Sandburgs digra litterära produktion och påverkan på politiken menar Pierre Schori som efter många års efterforskningar nu skrivit klart boken om hans liv.

– Det började för många år sedan när jag om jularna jobbade i Lundgrens bokhandel i Malmö och fick tillgång till massor av böcker. 

Världslitteraturen gjorde stort intryck på den tonårige Pierre Schori. 

– Förutom Hemingway och några andra amerikaner så var det Carl Sandburgs bok ”The People, Yes” som var en enorm upplevelse för mig. 

Pierre Schori beskriver hur han fångades av både det politiska och mänskliga i texterna. 

– Som ung gymnasist tände jag till på alla cylindrar och sedan dess har jag burit med mig den här boken och tänkt att jag måste försöka återintroducera honom på något sätt i Sverige. Han hade ett stort inflytande på arbetarförfattare som Elmer Diktonius, Artur Lundkvist, Harry Martinson, Erik Blomberg, Birger Norman och Stig Sjödin.

Men trots att han och hans familj kommer från Sverige och trots att han förordades av Harry Martinson och Ernest Hemingway till Nobelpriset har det varit alltför tyst om Carl Sandburg, menar Pierre Schori.

–Ty allt vad han skrev, diktade och gjorde är fortfarande märkligt aktuellt både socialt, politiskt och mänskligt i USA, och även i Sverige för den delen.

Sandburg lästes noga av Tage Erlander, citerades ofta av Olof Palme och i modern tid har Barack Obama ofta hänvisat till honom. Han blev den förste heltidsanställde ombudsmannen i USAs växande socialdemokratiska arbetarrörelse. Schori ger oss härvidlag en unik inblick i den amerikanska arbetarrörelsens historia, från Sandburg till Sanders.

Sandburg uppmanades av president Roosevelt att bli kongressledamot, tog strid mot president Eisenhower om den svenska socialismen och synden, stödde John F. Kennedy och den svarta medborgarrättsrörelsen och engagerade sig mot kalla kriget och atombomben. 

– När Sandburg skrev om ”slummen”, den dagens ”utsatta områden”, så var han tydlig med att det handlade inte om hudfärg utan om klass och sociala orättvisor. Det finns en röd tråd i hans gärning som är dagsaktuell även i dag med trumpismen, black lives matters och banaliseringen av de nukleära domedagsvapnen. 

Arbetet med boken om Carl Sandburgs liv har varit ett livslångt projekt för Pierre Schori. Men trots att tanken om boken har funnits länge har det av olika anledningar och uppdrag inte blivit en färdig bok förrän nu. 

– Jag har haft boxar med material som flyttat med mig på olika adresser kring klotet. 

Ett tag riskerades projektet genom att det digra materialet om Carl Sandburgs liv var förlorat.

– Ja, det är två stora flyttkartonger och när jag fick en FN-tjänst så hade jag helt enkelt tappat bort var de fanns men som tur var hörde en universitetsrektor i New York av sig, de fanns i hans förråd.  

Arbetet att sammanställa alla dokument från Carl Sandburgs liv till ett sammanhängande verk började på allvar under pandemin. 

– Ja, för nu är det ju så in i atombomben aktuellt.

Boken ”Slummen får sin hämnd – Carl Sandburg och drömmen om ett demokratiskt Amerika” släpps 26 februari. Huvuddelen av dikterna i boken är tolkade av Göran Greider.