Sätter transpersoner på kartan

Ulrika Westerlund, utredare för utredningen ”Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner”

En pågående utredning kartlägger svenska transpersoners livskvalitet och det finns mycket att göra. 2013 avskaffades tvångssteriliseringen och allt fler söker nu könsbekräftande vård. Men vården ser olika ut var i landet man befinner sig, berättar utredaren Ulrika Westerlund.

Syftet är att stärka rättigheterna och förbättra levnadsvillkoren för transpersoner. Det berättar Ulrika Westerlund om utredningen ”Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner” som ska redovisas senare i höst.

Utredningens uppdrag

Utredningen har bland annat i uppdrag att titta på om svenskar upplever att de kan leva i enlighet med sin könsidentitet. Här har man haft stor nytta av en enkät som Transgender Europe, en icke-statlig organisation som jobbar för transpersoners rättigheter på europanivå, genomfört. Sverige var ett av de svarande länderna och Ulrika Westerlund berättar att man nu bearbetar materialet tillsammans med Transgender Europe.

– Vi kan se stora skillnader inom gruppen som inte har belysts i ett svenskt sammanhang tidigare. Gruppen ickebinära uppger att de i mycket lägre utsträckning än andra kan leva i enlighet med sin könsidentitet. De uppger också en självskattad sämre hälsa, säger hon.

Kartläggning en stor del

En stor del av utredningen består av en kartläggning av hur transpersoner bemöts av hälso- och sjukvården och av hur väntetiderna inom den könsbekräftande vården ser ut. Man ska också föreslå konkreta insatser för hur man kan göra så att de som är i behov av vård och behandling ska kunna må bättre.

– När människor berättar fritt handlar mycket om den könsbekräftande vården och problemen med den. Alla team och kliniker följer inte Socialstyrelsens kunskapsstöd som kom för två år sedan. Det är också väldigt olika hur långa köerna är vilket upplevs som orättvist, säger Ulrika Westerlund.

transpersonerslevnadsvillkor.se har människor sedan i våras kunnat gå in och berätta om sina egna erfarenheter.

 

Fotnot: Könsidentitetsteam finns i Alingsås, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara