S: Nolltolerans mot sexuella trakasserier

[vc_row][vc_column][vc_message]Det här är en nyhetstext. Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media[/vc_message][vc_column_text]

Även om Socialdemokraterna som arbetsgivare har både riktlinjer och beredskapsplan vid sexuella trakasserier finns det alltid anledning att se över det, menar HR-chefen Mikael Björk Blomqvist. Det sätter en kampanj som me too fingret på.

I spåren av me too-kampanjen genomlyses verksamhet efter verksamhet. Regeringen har bjudit in till samtal med arbetsmarknadens parter och har också lovat skärpningar i sexualbrottslagstiftningen på flera områden.

Vad många inte verkar veta är att det redan finns en lagstiftning mot sexuella trakasserier. Fram till me too-kampanjen verkar sexuella trakasserier varit ett dolt problem i arbetsmiljön. Det är faktiskt så att om man utsätts för något av detta:

  • ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster
  • oönskad fysisk kontakt
  • ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer om utseende
  • könsord, pornografiska bilder och nedsättande skämt om det kön du tillhör

ja, då är man utsatt för sexuella trakasserier. Och det är den som utsätts som avgör om beteendet är ovälkommet eller inte. Detta är också själva grunden för hur Socialdemokraterna som arbetsgivare arbetar mot sexuella trakasserier, berättar HR-chefen Mikael Björk Blomqvist.

– Vi utgår alltid i första hand från den som blivit kränkt. Personen bestämmer själv om den har blivit kränkt, den äger vad som hänt, förklarar Mikael Björk Blomqvist.

[blockquote author=”Mikael Björk Blomqvist, HR-chef Socialdemokraterna” pull=”pullright”]”Vi utgår alltid i första hand från den som blivit kränkt. Personen bestämmer själv om den har blivit kränkt, den äger vad som hänt.”[/blockquote]

Socialdemokraterna har både riktlinjer kring sexuella trakasserier och en beredskapsplan för om det händer. Utgångspunkten är nolltolerans och det gäller alla typer av trakasserier.

Det man gör först är att prata med de inblandade och det är viktigt att det som hänt utreds på en gång. På Socialdemokraterna upplyser man alla anställda att om man utsätts för sexuella trakasserier är det viktigt att man dokumenterar det och naturligtvis säger ifrån.

Det är inte alltid så enkelt och en av anledningarna till sexuella trakasserier ofta är ett dolt problem på arbetsplatserna. Där kan me too-kampanjen spela stor roll genom att man tydliggör att skulden vilar enbart på den som utsätter någon, aldrig på den som utsätts.

– Man ska i första hand vända sig till sin närmaste chef eller till en facklig representant som till exempel ett skyddsombud. Är det den närmaste chefen som är problemet ska man veta att man kan vända sig någon annanstans, säger Mikael Björk Blomqvist.

Man kan också vända sig till företagshälsovården. De kan spela en viktig roll i utredningsarbetet eftersom de är en neutral part.

Mikael Björk Blomqvist tillträdde som HR-chef hos Socialdemokraterna i maj förra året och policydokumenten kring sexuella trakasserier fanns redan då. Men han menar att det alltid finns skäl att se över den typen av dokument.

– Me too-kampanjen fäster blicken på sexuella trakasserier. Det kan finnas bra riktlinjer på en arbetsplats men den här kampanjen, som nästan kan beskrivas som en rörelse, visar att de behöver ses över kontinuerligt. Allt kan göras bättre, säger Mikael Björk Blomqvist.

Medievärlden har varit i fokus för me too-kampanjen här i Sverige, men hur ser det ut inom arbetarrörelsen?

– Jag kan nog inte svara på det, men hos Socialdemokraterna finns inte en tillstymmelse av acceptans. Det är nolltolerans som gäller. Dyker det upp något är det en fråga som hanteras direkt.

Hur når informationen om vad som gäller de anställda?

– Vi har informerat vid ett antal tillfällen, men kommer att göra det nu igen. Alla policydokument är och ska vara lättillgängliga för de anställda. Det här är inga hemliga dokument, men man kan alltid göra det lite bättre. Det är en del av vårt jobb framöver.

[vc_row][vc_column][thb_gap height=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Tänk på” tab_id=”1503045946484-0c125930-802f”][vc_column_text]

Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande så att ingen på arbetsplatsen blir utsatt för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön. Det kan handla om en policy eller en beredskapsplan mot sexuella trakasserier. Dokumentet bör vara en del av företagets jämställdhetsplan.

Källa: arbetsmiljoupplysningen.se

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

Spara

Spara

Spara